Het onbekende Straatsburg

Weblogbericht | 31-10-2013

Geschreven door Ellen Berends.

“De Raad van Europa, dat is toch een EU-instelling?” Deze vraag wordt mij als Permanent Vertegenwoordiger bij de Raad van Europa (RvE) vaak gesteld.

 

Diplomaten van de Permanente Vertegenwoordiging in Straatsburg (links) geven een briefing aan Teeven en zijn medewerkers

De verwarring is begrijpelijk, alleen al omdat de RvE en de EU dezelfde vlag als symbool voeren en hetzelfde volkslied hebben.

Maar ik vertegenwoordig de belangen van Nederland niet in Brussel, maar in Straatsburg. Hier zetelt een intergouvernementele organisatie die al decennia waakt over de mensenrechten, rechtsstaat en democratie in haar lidstaten, inmiddels 47. Alle landen in Europa zijn lid, behalve Wit-Rusland en Vaticaanstad. Die lidstaten spreken standaarden met elkaar af, meestal in de vorm van verdragen.

Ondanks haar belangrijke werk geniet de Raad van Europa weinig bekendheid. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), waar alle lidstaten partij bij zijn, zal nog wel een belletje doen rinkelen. Misschien ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, dat toeziet op naleving. Maar voor de rest is de organisatie voor velen in nevelen gehuld.

Het kan dus geen kwaad om mijn werk bij de Raad van Europa toe te lichten. Mijn activiteiten van vorige week geven een goed inkijkje.

Namens het Koninkrijk heb ik Protocol nr. 15 tot wijziging van het EVRM ondertekend, waarover lang is onderhandeld. Het pakt de overbelasting van het Hof aan. Dit is hard nodig: er zijn momenteel zo’n 120.000 aanhangige zaken! Dit getal weerspiegelt de relevantie van het Hof. Maar het geeft tegelijk aan dat mensenrechten worden geschonden, ook door Europese regeringen.

Ellen Berends (links) ondertekent Protocol nr. 15Ellen Berends (links) ondertekent Protocol nr. 15

Daarnaast heb ik Staatssecretaris Fred Teeven begeleid tijdens zijn bezoek aan Straatsburg. Hij wilde met eigen ogen zien hoe de Raad van Europa functioneert en voor welke uitdagingen zij staat. Hij had o.a. gesprekken met de secretaris-generaal Thorbjørn Jagland en mensenrechtencommissaris Nils Muižnieks. Tot tevredenheid van de staf van de Permanente Vertegenwoordiging vond Teeven het een geslaagd bezoek.

Vorige week heb ik ook gesproken met diplomaten over de EU-stem in de onderhandelingen over een verdrag inzake de bescherming van persoonsgegevens. Een ingewikkelde zaak, de EU is namelijk zelf geen lid van de RvE. Soortgelijke gesprekken zal ik in de toekomst vaker hebben, als de EU ook toetreedt tot het EVRM.

Nu komt op het eind van deze blog toch de EU weer ter sprake. Deze organisatie speelt een veel prominentere rol dan de Raad van Europa. Voor Nederland blijft de Raad van Europa echter een belangrijke hoeder van de mensenrechten, democratie en rechtsstaat in heel Europa.

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: