Recht op seksuele en reproductieve gezondheid voor jongeren in Nicaragua

Weblogbericht | 18-10-2013

Geschreven door Reina Buijs.

Voz Joven = de stem van jongeren

De Nederlandse ambassadeur en medewerkers van UNFPA bezoeken het Voz Joven project

Seksuele rechten van jongeren lijken ver te zoeken in de ‘Casa Materna” in Waspam, in het extreem arme noordoosten van Nicaragua. Hier wachten vrouwen uit verafgelegen dorpen hun bevalling in het ziekenhuis af. Er zijn 14 bedden in het opvanghuis, maar met 50 zwangere vrouwen en hun begeleidsters en kinderen is het overvol. Een deel slaapt noodgedwongen zonder matras op de grond. Naar schatting zijn 15 van deze vrouwen jonger dan 15 jaar, er zijn meiden van 11 en 13 bij…. Hoeveel van hen zijn uit vrije wil zwanger? Alle vrouwen behoren tot het inheems Miskito volk. Uithuwelijken van jonge meisjes is nog heel gewoon. Bovendien heeft de toenemende drugssmokkel vrouwenhandel met zich meegebracht.


De waterambulance die door Nederland is gedoneerd

De waterambulance die door Nederland is gedoneerd

Maar er is ook hoop! In samenwerking met 43 gemeentes heeft UNFPA (United Nations Population Fund) met Nederlandse en Finse steun een programma opgezet voor seksuele gezondheid voor jongeren en adolescenten, het Programma Voz Joven. In Waspam ontmoeten we jongeren die open spreken over hoe ze leerden over gendergelijkheid, hun eigen seksualiteit leerden begrijpen, hun ‘levensrivier’ in kaart brachten en nu weten hoe belangrijk het is om een dialoog aan te gaan en elkaar te respecteren…….

De jongeren krijgen training

De plaatselijke – Miskito- rooms-katholieke priester onderstreept het belang van dit programma. Hij licht toe hoe in de Miskitocultuur leiderschap bij dorpsoudsten ligt. Belangrijk, maar onvoldoende. “Met de grote jonge bevolking moeten er ook jonge leiders komen. Voz Joven vormt deze jonge leiders. Het programma is hard nodig, want we hebben hier veel aids, er is een cultuur van geweld overgebleven na de burgeroorlog in de jaren tachtig en die wordt verergerd door het gebruik van alcohol en drugs. Respect voor vrouwen en meisjes is er nauwelijks. Een kind dat geboren wordt uit een geweldsrelatie heeft amper toekomst en zal ook in zijn of haar leven weer geweld ten deel vallen of gebruiken. Deze vicieuze cirkel moet worden doorbroken. Het programma leidt tot verandering bij de jongeren. Echt leiderschap hangt niet van leeftijd af, maar van intellectuele capaciteit!”

3 Jonge vrouwen hebben de touwtjes van dit programma in Waspam in handen: 2 Miskitas, 1 Creoolse. Keien die in staat zijn om bruggen te slaan tussen jongeren en de autoriteiten. Zij begeleiden een team van 5 vrijwilligers die de training van de jongeren als ‘promotores’ verzorgen. Zij begeleiden de theatergroep, de dansgroep en het radioteam van de jongeren. De gemeente gaf hen een kantoortje en betaalt één van hen. Bij de vrijwilligers zitten naast 2 jonge jongens de verpleegkundige voor jeugd van het plaatselijke ziekenhuis, de vertrouwenspersoon van het ministerie van onderwijs en een lid van het meldpunt bij de politie voor geweld tegen vrouwen en kinderen. Zo probeert UNFPA het programma na beëindigen van steun van buitenaf voort te zetten.

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: