Mensenrechtenverdedigers in Rwanda: wantrouwen grootste probleem...

Weblogbericht | 08-10-2013

Geschreven door Leoni Cuelenaere.

Mensenrechtenverdedigers zijn de voorhoede van elke beschaving, de helden die dagelijks hun leven in de waagschaal stellen in naam van een betere, meer rechtvaardige maatschappij.

In landen als Rwanda zijn ze van onschatbare waarde als tegengif in een autoritaire maatschappij waar individuele belangen vaak het onderspit delven en veel moet wijken voor de visie van de heersende klasse. Het gevaar van een mensenrechtenschending zit in Rwanda in een klein hoekje.

Daarom heeft de Nederlandse ambassade in Kigali enkele jaren geleden het initiatief genomen tot een platform waar diplomaten en vertegenwoordigers van internationale organisaties samen komen met Rwandese mensenrechtenverdedigers. Ten eerste als erkenning voor hun werk, en als signaal aan de autoriteiten dat mensenrechtenverdedigers niet in hun eentje vechten maar zich gesteund weten door de internationale gemeenschap. Daarnaast om de mensenrechtenverdedigers in de gelegenheid te stellen problemen en eventuele misstanden te melden, die we vervolgens bij de autoriteiten aan kunnen kaarten. Tot slot zijn de mensenrechtenverdedigers een waardevolle bron van informatie waar je als diplomaat veel aan hebt om een land te begrijpen en om te weten te komen wat er echt gebeurt. Het platform heeft de ietwat technocratische naam Human Rights Defenders Focal Point, maar verder is het een zeer concreet en laagdrempelig project, elke laatste donderdag van de maand.

Op de bres voor universele waarden waarmee niet valt te marchanderen! In de praktijk ziet het er meestal iets minder groots en meeslepend uit. Een standaard vergaderzaal, met in de hoek een tafeltje waar thermoskannen koffie staan. Binnen ruimte voor zo´n dertig man. Doorgaans komen de stoelen wel vol, maar de verhouding laat soms te wensen over. Dieptepunt was die keer toen er vijftien diplomaten tegenover twee vertegenwoordigers van Rwandese ngo´s zaten, die eigenlijk vooral waren gekomen om te luisteren. Dat was een korte vergadering. Meestal is de samenstelling iets gemengder, maar het is elke maand weer even spannend wat de opkomt zal zijn en of ze hun mond open doen.

Wantrouwen is de voornaamste belemmering - niet jegens ons, maar tussen de mensenrechtenverdedigers onderling. Je weet immers maar nooit of er een spion van de regering tussen zit. Vertrouwen blijft een schaars goed in Rwanda. We geven de moed niet op en investeren daarnaast natuurlijk ook in persoonlijke contacten met mensenrechtenverdedigers. We zijn er voor hen, het is belangrijk dat mensenrechtenverdedigers én de Rwandese autoriteiten dat in ieder geval weten.

Meer blogs van Leoni Cuelenaere:
Democratie: meedoen is belangrijker dan winnen
Homoseksualiteit in Rwanda: onwennig maar niet illegaal

Meer blogs over mensenrechtenverdedigers:
50 jaar na de speech van Martin Luther King (Nederland)
Moderne maras hebben geen tattoos meer (Honduras)
Martelingen nog niet uit dagelijks beeld verdwenen (Brazilië)

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: