Stemrecht

Weblogbericht | 02-09-2013

Geschreven door Reinout Vos.

Het stemrecht is een fundamenteel recht. In de Verenigde Naties (VN) heeft iedere lidstaat één stem.

Foto: UN.org

De stem van Tuvalu, een staatje in de Stille Oceaan met 10.000 inwoners, telt even zwaar als die van de Verenigde Staten. Geen land is uitgesloten. Mijn Syrische collega praat hier in Genève gewoon mee in de Mensenrechtenraad. Iran is op dit moment voorzitter van de Ontwapeningsconferentie.

Elk land behoudt onder alle omstandigheden zijn rechten, hoe beroerd we zo’n land misschien ook vinden. Het is begrijpelijk dat mensen daar wel eens verbaasd en misschien zelfs boos over zijn. Welk recht van spreken – laat staan stemmen – heeft Syrië nog? We moeten dan even terugdenken aan de Volkenbond, de voorloper van de VN tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De Volkenbond werd een mislukking doordat juist de fascistische landen de Bond verlieten. De kracht van de VN is dat iedereen lid wil zijn en blijven: of het nou Noord-Korea of Syrië is. De VN is het parlement van de wereld, je hebt iedere stem te respecteren.

Sterker nog: we zoeken binnen de VN juist de samenwerking op met landen die we nog moeten overtuigen. Natuurlijk niet met schurkenstaten, maar wel met die landen die binnen een groep van andersdenkende landen het meest aan onze kant staan. Ik noem één voorbeeld: seksuele en reproductieve rechten, ofwel het recht van de vrouw om te beslissen over haar eigen seksualiteit en haar eigen gezinsplanning. In grote delen van de wereld kent men dat recht niet of nauwelijks en dat is een menselijke tragedie. Het is niet moeilijk om het hierover eens te worden met landen als Finland en Denemarken.

Maar hier in Genève zoeken we in onze strijd voor seksuele en reproductieve rechten juist Afrikaanse landen op, want in Afrika is de positie van de vrouw nog altijd zeer zwak. Een land als Ethiopië is binnen Afrika zo’n land dat relatief vooruitstrevend is, maar weer niet zo vooruitstrevend als Nederland. Juist door met zo’n land samen te werken, kun je andere Afrikaanse landen aan boord krijgen. Maar dan moet je wel bereid zijn te luisteren en indien nodig ook compromissen te sluiten. Want in de VN telt iedere stem. 

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: