Studenten over de doodstraf in het land van de Rijzende Zon

Weblogbericht | 22-08-2013

Geschreven door Rogier Hekking.

Tokio. Het is zomer en bloedheet. De residentie van de Ambassadeur, normaal het statige decor voor evenementen met het Nederlandse bedrijfsleven en politieke bijeenkomsten, is vandaag gevuld met studenten.

Zij zijn uitgenodigd omdat hun essays voor de Netherlands Embassy Human Rights Essay Contest behoorden tot de 25 beste van meer dan 100 inzendingen.

Het thema van de wedstrijd: de doodstraf in Japan. Japan voert namelijk nog steeds de doodstraf uit, dit jaar al 5 keer. Naast de VS is Japan zelfs het enige land in de OESO, de club van geïndustrialiseerde landen, dat de doodstraf kent en uitvoert.

Wat opvalt, is dat er nauwelijks een maatschappelijk debat lijkt te bestaan over de doodstraf: opiniepeilingen wijzen steevast uit dat een meerderheid van de Japanners (86%) voor het behoud is. Reden dat het ambassade een goed idee leek deze opstelwedstrijd uit te schrijven: studenten prikkelen kritisch na te denken over het bestaan van de doodstraf om zo een debat, hoe klein ook, op gang te brengen.

Docenten van Waseda en Tokyo University zijn direct enthousiast en bereid om een college aan het onderwerp te wijden. Doodstrafadvocaten en ngo-vertegenwoordigers willen ook wel hun zegje komen doen. Om ook de studenten nog te motiveren hebben we een begerenswaardige prijs voor de twee beste essays in het vooruitzicht gesteld: een week lang stage lopen op de ambassade. Onbetaald en niet al te lang, maar voor Japanse studenten een mooie kans om hun CV op te poetsen en te zien hoe een ambassade werkt.

En de studenten stellen niet teleur: ze weten overtuigend hun standpunten uiteen te zetten en kiezen originele invalshoeken. Een enkeling betoogt dat de doodstraf behouden moet blijven, want wie zich schuldig maakt aan meervoudige moord, zou geen plaats meer hebben in de maatschappij.

Veruit de meeste studenten vinden echter dat Japan de doodstraf moet afschaffen: deze is in strijd met de menselijke waardigheid en zelfs de unieke Japanse cultuur en maatschappelijke ordening doen daar niets aan af. Ook worden vraagtekens gesteld bij de afschrikkende werking van de doodstraf. En wat te denken van het risico op gerechtelijke dwalingen? Een studente houdt zelfs een enquête onder haar medestudenten waaruit blijkt dat deze nauwelijks bekend zijn met de omstandigheden waar veel terdoodveroordeelden onder leven.

Een paar weken later vindt dan de prijsuitreiking in de residentie plaats. Voor veel studenten is het via deze wedstrijd de eerste keer dat ze kennis maken met Nederland en de sfeer is goed. De spanning stijgt als de ambassadeur de winnaars bekend maakt.

De doodstraf is een complex onderwerp, waar mensen niet veel over nadenken. De inzendingen hebben laten zien dat het wel degelijk leeft onder Japanse studenten. Dat is bemoedigend. Nu maar hopen dat er een later premier of minister van Justitie wordt!

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: