"The road for progress of our societies"

Weblogbericht | 05-01-2017

Geschreven door Natasha Apostolidi.

"The commitment to the values of freedom, democracy, equality, and social cohesion, is a one way road for the progress of our societies." verklaarde premier Tsipras van Griekenland op Internationale Mensenrechtendag. De Nederlandse ambassade in Athene zat niet stil en droeg bij aan verschillende activiteiten.

De periode tussen 25 november en 18 december 2016 stond voor de Nederlandse ambassade in Athene in het teken van de ´16 days of activism against gender based violence: Orange the World’ campagne. Deze uitgebreide campagne verbond International Human Rights Day, International Migrants Day en actie tegen gender based violence  met elkaar. Deze drie onderwerpen zijn voor zowel Griekenland als Nederland belangrijk en daarom greep de ambassade deze kans aan om aandacht te vragen voor zowel mensenrechten als de rechten van migranten en de strijd tegen gender based violence. 

Door middel van een tweetal evenementen vestigde de ambassade de aandacht op verschillende vormen van mensenrechten. Zo ondersteunde de post de Griekse NGO Melissa Network in een van de activiteiten die ze organiseerde in het kader van de campagne tegen geweld tegen vrouwen. Tijdens de activiteit kregen de vrouwelijke migranten en vluchtelingen de kans om te leren fotograferen. Daarnaast kregen ze de taak om vast te leggen hoe volgens hen een gezonde relatie eruit zou moeten zien. De foto’s werden later tentoongesteld in het pand van Melissa Network. Deze organisatie van vrouwen voor vrouwen verzorgt allerlei cursussen en workshops ten behoeve van empowerment, integratie en zelfverdediging van vrouwelijke migranten en -vluchtelingen. Tegelijkertijd biedt Melissa Network kinderopvang aan zodat de vrouwen met een gerust hart de lessen kunnen volgen.

Een tweede evenement vond plaats in samenwerking met het Nederlands Instituut te Athene. Deze organiseerde 10 en 11 december een workshop over de terugkeer en discriminatie van joden na de Holocaust in Griekenland en Nederland. Academici uit beide landen waren uitgenodigd en Prof. Dan Michman, historicus van het Holocaust Research Institute van Yad Vashem in Jeruzalem, verzorgde een lezing. Ambassadeur Caspar Veldkamp opende het evenement en sprak in zijn openingsspeech over Mensenrechtendag en veroordeelde in die context de wederopleving van het antisemitisme in Europa en de VS.

De derde bijdrage van de Nederlandse ambassade aan de ‘Orange the World’ campagne was even ongepland als belangrijk. Na een gesprek van Ambassadeur Veldkamp met de diplomatieke adviseur van premier Alexis Tsipras, besloot deze voor het eerst een verklaring af te geven ter eren van de internationale dag voor de rechten van de mens. In deze verklaring sprak de premier over het belang van mensenrechten voor de vooruitgang van de maatschappij. Hij benadrukte daarnaast zijn inspanningen op het gebied van onder anderen de bouw van de eerste moskee in Athene, de toegang tot gezondheidsservices en geregistreerd partnerschap.

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: