LHBTI rechten in Suriname – work in progress

Weblogbericht | 08-11-2016

Geschreven door Mascha Baak .

Een wereld waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn, ongeacht wie je bent of van wie je houdt. Dit vormde de rode draad tijdens verschillende LHBTI-evenmenten binnen het mensenrechtenprogramma, het cultuurprogramma en de publieksdiplomatie van de Nederlandse Ambassade in Paramaribo.

 

Foto: Ambassadeteam Paramaribo, man met de hoed is ambassadeur Noorman

In het kader van zowel het mensenrechtenprogramma, als in het kader van publieksdiplomatie en het cultuurprogramma ondersteunde de Nederlandse Ambassade in Paramaribo in 2016 diverse LHBTI-evenementen. Het bevorderen van sociale acceptatie van LHBTI rechten was in alle activiteiten de rode draad. Dit is in lijn met het Nederlandse mensenrechtenbeleid wereldwijd, waarvan de inzet is: Een wereld waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn, ongeacht wie je bent of van wie je houdt.

Coming Out Week Suriname 2016, you are included
In het kader van de coming out week (6-15 oktober 2016) ondersteunde de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Suriname het eerste International Queer and Migrant Filmfestival in Suriname, in aanwezigheid van directeur van dit filmfestival, Chris Belloni. Het festival vond van 9 tot en met 15 maart 2015 in Amsterdam plaats en begin oktober op Aruba en Curacao. Het festival richtte zich op het zichtbaar maken van films die gaan over seksuele diversiteit bij verschillende bevolkingsgroepen. Films uit diverse landen werden vertoond, waaronder One Kingdom One Love, the Pearl of Africa en Strike a Pose. De Surinaams-Nederlandse film “Onbekend Onbemind” van regisseur Sabrina Sugiarto, die ook aanwezig was,  werd niet alleen op het filmfestival vertoond, maar ook vijfmaal uitgezonden op diverse Surinaamse TV-stations. Het is een documentaire over de acceptatie van sexuele diversiteit  in Suriname en in Nederland.

Op internationale wereldmeisjesdag, 11 oktober, werd de film “Onbekend, Onbemind” getoond in de Paramaribo Zoo voor een opleiding van stichting TANA (Towards a new Alternative) gericht op vroegtijdige schoolverlaters. Het betrof een klas alleen bestaande uit meisjes. Daarna vond een discussie plaats over LHBTI rechten. Dit in aanwezigheid van Kevin Stae, de protagonist die meedanste in de Blonde Ambition Tour van Madonna en in de film “Strike a Pose”. Hij benadrukte dat het belangrijk is om de moed te vinden om te zijn wie je bent.
 
Coming out loop
Sinds 2010 organiseert het LGBT platform Suriname activiteiten rondom de ‘Coming Out’ dag. Er vindt een jaarlijkse Coming Out Loop plaats en de hele week worden er disussiebijeenkomsten en sessies georganiseerd. Meer dan 80 bedrijven en instellingen, waaronder de ambassade, hesen tijdens de coming out week 2016 de regenboogvlag. De Nederlandse ambassade is sinds jaren een vaste ondersteuner van de week en een ambassadeteam, o.a. met de ambassadeur, Ernst Noorman, liep ook dit jaar mee in de Coming Out Loop. En ook de Surinaamse minister van Justie en Politie was aanwezig.
 
Eerste workplace pride conferentie Suriname-op naar genderneutrale CAO

In het kader van IDAHOT en de pride month 2016 werd in Suriname de eerste workplace pride conferentie georganiseerd. In Nederland zijn al veel bedrijven (waaronder Shell en Unilever ) en organisaties aangesloten bij Workplace Pride, waaronder het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op 9 juni vond in aanwezigheid van directeur Workplace Pride, David Pollard, en Boris Dittrich (Human Rights Watch en lid van de Raad van Toezicht van Workplace Pride) de conferentie plaats in Suriname. Parea (organisatie van jonge gay professionals Suriname) was de organisator. Het doel was om met het bedrijfsleven, de overheid en het maatschappelijk middenveld te spreken over het economisch voordeel van een LGBT-vriendelijk personeelsbeleid. Zowel werkgevers als werknemers profiteren van een organisatie die diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer stimuleert. Benadrukt werd ook dat de LGBT gemeenschap geen bijzondere rechten wil, maar gelijke rechten. Zowel het bedrijfsleven, veel NGO’s en de overheid waren bij de conferentie aanwezig. Enkele Surinaamse bedrijven (waaronder Staatsolie, Hotel Torarica en de Surinaamse Brouwerij) hebben al een genderneutrale CAO. Tijdens en na de conferentie commiteerden diverse andere bedrijven zich om dit ook te realiseren.
 
Culturele en publieksdiplomatie activiteiten
In het kader van sociale acceptatie van LHBTI-rechten werden er afgelopen jaar ook diverse culturele activiteiten georganiseerd. Zo werd de indrukwekkende autobiografische theatervoorstelling Schijn, van Marokkaanse-Nederlandse acteur F. Larhzaoui, over uit de kast komen vertoond. Ook werd de theatervoorstelling  “Aan niets overleden” opgevoerd, gericht op het bespreekbaar maken van homoseksualiteit/LGBT en HIV/Aids. Aan laatsgenoemde voorstelling werden discussie’s gekoppeld over de LHBTI-rechten voor o.a. jongeren en docenten.


Op vrijdagavond 17 juni was in Fort Zeelandia, waar ook een tentoonstelling over de LHBTI geschiedenis in Suriname te zien was, de film “Out and About” te zien. In aanwezigheid van ouders, familieleden, LGBT gemeenschap, NGO’s en pers werd de film vertoond en vond daarna een discussie plaats. Ook veel mensen van buiten de LHBTI gemeenschap namen deel.


Maatschappelijke acceptatie, work in progress
Duidelijk is, gezien alle activiteiten, dat het verbeteren van LGBT rechten op de agenda staat in Suriname. Het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie installeerde in augustus een werkgroep die zich zal inspannen om discriminatie van LGBT’s te verbieden. De groep heeft als naam Committee for Diversity & Inclusion en bestaat uit vertegenwoordigers van de LGBT-groep en het ministerie. De installatie is een uitkomst van de mensenrechtenbijeenkomst in Geneve (de Universal Periodic Review), waar is aangekondigd dat Suriname ervoor zal waken dat geen enkel individu beknot zal worden ijn de beleving van zijn mensenrechten.


In het informatieblad voor de Coming Out week 2016 geeft het LGBT platform Suriname aan dat de maatschappelijke en sociale acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LGBT’s) door de Surinaamse gemeenschap in het afgelopen decennium positief aan het veranderen is, maar de strijd om erkenning van deze groep en het verkrijgen van gelijke rechten nog gestreden moet worden. Kortom op het gebied van LGBT-rechten is er work in progress.

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: