Een regenboog heeft altijd de kleur oranje

Weblogbericht | 05-10-2016

Geschreven door Nederlandse Ambassade in Havanna, Cuba.

Onder het motto "een regenboog heeft altijd de kleur oranje" organiseerde de Nederlandse Ambassade te Havanna in september een LHBTI-event waarbij een interessante documentaire en fototentoonstelling werden getoond.

 

Op 13 september 2016 kleurde de Nederlandse Ambassade te Havanna in de kleuren van de regenboog. Onder het motto “een regenboog heeft altijd de kleur oranje” organiseerde de Ambassade een LHBTI-event met een vertoning van de documentaire “One Kingdom, One Love” (Sebastiaan Kes) en een fototentoonstelling van het boek “Sex & Revolution in Cuba” (Nuria López Torres). Speciale gast Mariela Castro, directrice van CENESEX: Cubaans Nationaal Centrum voor Seksuele Voorlichting, benadrukte in de openingsspeech de noodzaak van het bevorderen van gelijke rechten voor, en sociale acceptie van, de LHBTI-gemeenschap in Cuba.

Mensenrechten, en in het bijzonder LHBTI-rechten, zijn een topprioriteit van het Nederlands Buitenlands Beleid. De Nederlandse Ambassade te Havanna vindt het daarom erg belangrijk om hier in Cuba aandacht aan te besteden en organiseerde daarom onlangs een “kleurrijk” LGBTI-event. In de openingsspeech noemde Ambassadeur Alexandra Valkenburg dat Nederland het eerste land was waar mensen van hetzelfde geslacht met elkaar kunnen trouwen (2001) en veel waarde hecht aan het bevorderen van LHBTI-rechten, zowel binnen als buiten het Koninkrijk. Ze verwees naar het medevoorzitterschap van de Montevideo Conferentie afgelopen juli, waar Nederland samen met andere deelnemende landen het belang benadrukte van de sociale acceptatie van LHBTI’s, het bestrijden van geweld en discriminatie en het delen van informatie en geleerde lessen tussen landen.

Nederland wil op dit gebied samenwerken met landen als Cuba om de mensenrechtensituatie hier bespreekbaar te maken. Ambassadeur Valkenburg complimenteerde het werk van Mariela Castro, die met haar organisatie CENESEX al veel heeft bereikt voor de LHBTI-gemeenschap in Cuba. Het was Mariela die de Cubaanse regering overtuigde om geslachtsoperaties te financieren. Bovendien nam Cuba in 2013 een wet aan dat discriminatie op grond van seksuele geaardheid op de werkplek verbiedt. Echter voorziet de Cubaanse wetgeving nog niet in de bescherming voor de transgender gemeenschap. “We zijn er nog niet”, zei Mariela Castro tijdens haar speech op de Ambassade. “Daarom blijf ik strijden voor rechtvaardigheid en gelijke rechten en kansen voor iedereen”.

Mariela feliciteerde schrijfster Nuria López Torres met het geweldige resultaat van het fotoboek “Sex & Revolution in Cuba”. Deze editie kwam met steun van de Nederlandse Ambassade tot stand. Mariela vertelde waarom dit boek zo belangrijk voor haar is: “het representeert de moeilijkheden waar LHBTI’s in Cuba dagelijks mee te maken hebben”. Daarom voelt ze de noodzaak om verdere stappen te ondernemen. In haar boekpresentatie vertelde Nuria over haar onderzoeken in Cuba en de positieve ontwikkelingen op het gebied van seksuele diversiteit en genderidentiteit, voornamelijk dankzij het werk van CENESEX, die zij hier door de jaren heen waarnam. Toch meldde ook Nuria dat Cuba nog een lange weg te gaan heeft. Dat blijkt ook uit de krachtige, en soms schokkende, foto’s uit het boek van LHBTI’s in Cuba die te maken hebben met onderdrukking, lage niveaus van eigenwaarde en de noodzaak door de maatschappij geaccepteerd te worden.

De documentaire “One Kingdom, One Love” sloot goed aan op het boek, aangezien het de dagelijkse moeilijkheden van de LHBTI-gemeenschap in de Caribische landen van het Koninkrijk laat zien aan de hand van openhartige, persoonlijke verhalen, waarin worsteling, geloof, hoop en strijdlust centraal staan. Binnen het Koninkrijk is er vooralsnog geen sprake van volledige sociale acceptatie en geen eenheid wat betreft de rechten van deze gemeenschap. Het is van groot belang hier als gehele Koninkrijk aan te werken, want tenslotte zijn we “One Kingdom, One Love”.

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: