Gaan mensenrechten en een economische crisis wel samen?

Weblogbericht | 30-07-2013

Geschreven door Brechje Schwachofer.

Cyprus, EU land in diepe financieel-economische crisis, heeft wel wat anders aan zijn hoofd dan het bevorderen van de rechten van LHBT.

De in mei voorziene Gay Pride, die de eerste ooit op dit eiland zou zijn, werd uitgesteld vanwege de crisis. In eerdere jaren leidden plannen ook al tot niets, omdat er te weinig deelnemers waren. Als je in het kleine Cyprus meeloopt in een Pride, dan weet meteen iedereen dat je homoseksueel bent. En de meeste homoseksuelen zitten hier nog in de kast, en zijn dus niet zo happig op Prides. Dus wellicht was de economische crisis een welkom excuus?

Ondanks de crisis probeert de ambassade de rechten van LHBT te bevorderen of toch op zijn minst bespreekbaar te maken. Ik bracht het op in gesprekken met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en met de voorzitter van de mensenrechten commissie in het parlement.

Het maatschappelijk middenveld is dun gezaaid op Cyprus. Er is welgeteld één NGO, Accept, die zich expliciet inzet voor de rechten van LHBT. De organisatie bestaat uit een voorzitter en een klein aantal leden die zich allemaal in hun vrije tijd inzetten. Vorig jaar steunde de ambassade een activiteit van Accept en dit jaar zal er worden gewerkt aan capaciteitsopbouw van de organisatie zelf en kijken we samen met de gemeente of er kantoorruimte beschikbaar kan worden gesteld.

Maar er is ook goed nieuws. De vorige regering heeft een wetsvoorstel opgesteld om geregistreerd partnerschap mogelijk te maken. Dat ligt inmiddels bij de “Attorney-General” voor juridisch advies. De hoop is dat hij dat spoedig afgeeft zodat het wetsvoorstel nog voor het einde van het jaar kan worden ingediend bij het Parlement.

Op IDAHO dag was er een lunch op de ambassade met de voorzitter van Accept, het hoofd van de EU vertegenwoordiging en een aantal (EU) parlementsleden. Doel van de lunch was om te kijken welke concrete stappen er verder genomen konden worden ter bevordering van de rechten van LHBT. Aanwezigen, minus Accept, waren van mening dat de Cypriotische mentaliteit slechts met hele kleine stapjes veranderd zou kunnen worden, en dat er gezien de economische crisis, even pas op de plaats zou moeten worden gemaakt.

De redenering dat er tijdens economisch moeilijke tijden (even) geen aandacht kan worden gegeven aan mensenrechten, wil zeggen dat voor een groot, minder welvarend, gedeelte van de wereld, mensenrechten in ieder geval voorlopig, minder belangrijk zijn. Dat druist in tegen het universele karakter van de mensenrechten. Minister Timmermans heeft de bevordering van LHBT rechten tot een speerpunt gemaakt in zijn onlangs verschenen mensenrechtenstrategie. Deze ambassade gaat dan ook, samen met Cypriotische counterparts, voort op de ingeslagen weg.

Meer blogs over LHBT:
Van rookbommen en regenboogvlaggen (Kroatië)
Homoseksualiteit in Rwanda: onwennig maar niet illegaal
Over hengsten en Pythons (Senegal)

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: