In Brussel zijn de mensenrechten Europees en universeel - Een verslag van de FREMP en COHOM werkgroep

Weblogbericht | 30-03-2016

Geschreven door Stephanie Roels en Nicky Jarigsma.

De dag begint met een security check bij het Europees Raadsgebouw onder de Nederlandse Voorzittersvlag. Inmiddels zijn de militairen deel van het Brusselse straatbeeld. Dat maakt dat het onderwerp waarover we vandaag spreken nog dichterbij komt. Want hoe kunnen we de mensenrechten voor alle Europese burgers verdedigen en versterken? En wat kan de EU doen om de mensenrechten wereldwijd te bestendigen?

 

Vandaag komen twee EU Raadswerkgroepen voor de mensenrechten bijeen voor een gezamenlijke discussie. De FREMP werkgroep buigt zich maandelijks over de fundamentele rechten van alle Europese burgers in de 28 lidstaten. De afgevaardigden van 28 Ministeries van Binnenlandse Zaken spreken hier bijvoorbeeld over de rechtsgrondslag en de competentieverdeling tussen de Europese Commissie en de lidstaten, maar ook over de toetreding van de EU tot het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

In de COHOM werkgroep komen 28 Europese collega’s van de Ministeries van Buitenlandse Zaken samen met de Europese Commissie en de Europese Dienst voor Extern Optreden om het Europese externe mensenrechtenbeleid vorm te geven. We spreken over landen waar de mensenrechtensituatie zorgelijk is, zoals bijvoorbeeld Syrië, Burundi en Noord-Korea en we schrijven documenten, zoals bijvoorbeeld de recent aangenomen Richtsnoeren die duidelijk uiteenzetten wat mensenrechtenverdedigers van de EU mogen verwachten.

Deze keer zitten we dus met 2x28 personen om de langgerekte, rechthoekige tafel om over de coherentie tussen ons interne en externe mensenrechtenbeleid te spreken. Dit overleg is uitermate belangrijk, want de geloofwaardigheid van de EU wordt ter discussie gesteld als we intern niet waar maken wat we extern nastreven.
Dat de mensenrechten onder druk staan blijkt bijvoorbeeld regelmatig in discussies in de Verenigde Naties. Bijvoorbeeld in de Mensenrechten Raad, in Genève, waar veelal autoritaire regimes een poging doen om de internationaal bindende afspraken over mensenrechten te ondergraven of uit te hollen. De EU gaat hier tegen in en maakt zich hard voor o.a. gelijke rechten voor vrouwen, gelijke rechten voor homo’s, lesbiennes en transgenders, het recht op vrijheid van religie en levensovertuiging, en het beëindigen van straffeloosheid. Dan is het ook belangrijk dat we de lat binnen de eigen grenzen op deze terreinen hoog leggen.

Morgen komen we met de mensenrechtenexperts van de COHOM werkgroep nog een dag bijeen. We discussiëren dan over de rol die bedrijven hebben in het voorkomen van mensenrechtenschendingen. Onder het Nederlandse Voorzitterschap breken we een lans voor een EU Actieplan dat Europese bedrijven verder aanzet tot verantwoordelijk en transparant zaken doen, eventuele slachtoffers zicht biedt op erkenning en tegemoetkoming en landen helpt bij het opstellen van nationale kaders.
Alle mensenrechten zijn universeel, ze gelden voor ieder mens op de wereld. Hoewel de druk op de mensenrechten wereldwijd toeneemt, mogen we ons niet laten verleiden tot een uitruil van de mensenrechten tegen macht, veiligheid of economische groei. Nederland zal zich daar in EU verband voor blijven inspannen, zowel binnen als buiten haar eigen grenzen.
 

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: