Dag van de Mensenrechten in Dublin

Weblogbericht | 24-12-2015

Geschreven door Rébecca Franco.

67 jaar geleden is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen in de Verenigde Naties, wat ieder jaar gevierd wordt met de Internationale Dag van de Rechten van de Mens op 10 december. Hoewel mensenrechten ieder moment van iedere dag van belang zijn, is het goed om jaarlijks stil te staan bij wat er bereikt is en wat er nog bereikt moet worden voor mensenrechten wereldwijd.

De ambassade in Dublin heeft dit jaar 10 december gemarkeerd in samenwerking met Front Line Defenders. Samen hebben we een documentaire screening van “We Are The Giant” georganiseerd, gevolgd door een Q&A en een receptie. De Ierse NGO Front Line Defenders beschermt, verdedigt, steunt, werkt voor en samen met mensenrechten verdedigers wier leven en gezondheid in gevaar zijn door hun vreedzame strijd voor mensenrechten. Nederland heeft de afgelopen jaren substantiële financiële bijdrage geleverd aan hun werk. Het beschermen van mensenrechten verdedigers is een prioriteit onder het Nederlandse mensenrechtenbeleid.

De documentaire “We Are The Giant” vertelt het verhaal van verzet tijdens de 2011 revoluties in respectievelijk Libië, Syrië, en Bahrein. Verschillende personen worden gevolgd in hun strijd voor waar ze in geloven. Sommigen gebruiken geweld, terwijl anderen vreedzaam blijven. De film laat de innerlijke strijd zien van hen die alles op het spel zetten voor een betere toekomst. Zowel Nederland als Front Line Defenders schaart onder de definitie van mensenrechtenverdedigers uitsluitend hen die vreedzaam te werk gaan. De film laat echter zien dat de keuze tussen geweld en geweldloosheid complexer is dan we denken. De vraag wordt gesteld hoe lang vreedzaam verzet vol te houden is als een regering haar eigen burgers doodt.

Het verhaal van twee zussen in Bahrein laat de kracht van vreedzaam verzet zien. Zoals Zainab, één van de zussen die een vierjarige gevangenisstraf tegen haar heeft lopen, uitlegt: “In de strijd voor mensenrechten zal je tegenstander zijn sterkste kant in de strijd gooien. Jij moet jouw eigen sterkste kant vinden. Alleen dan kun je winnen. Het regime gebruikt geweld, wij gebruiken compassie. Dat is vreedzaam verzet.”

De persoonlijke verhalen van de hoofdpersonen resoneerden bij het publiek. Na afloop raakten veel bezoekers met elkaar in gesprek, onder andere over de uitdagingen waar mensenrechtenverdedigers tegenaan lopen. Een groot aantal bezoekers werkt bij Front Line Defenders, waardoor persoonlijke verhalen werden uitgewisseld tijdens de receptie. De vader van de twee zussen in Bahrein, Abdulhadi al-Khawaja, werkte tot 2011 bij Front Line Defenders, en een aantal van de bezoekers kent hem persoonlijk.

De ervaringen die werden gedeeld hebben zeker indruk gemaakt. Lezen over het werk van mensenrechtenverdedigers is indrukwekkend. De activiteiten op een groot scherm zien is nog indrukwekkender, en luisteren naar verhalen van je gesprekspartners brengt het pas echt dichtbij.

“We Are The Giant” plaatst het verhaal van de hoofdpersonen in een groter geheel van vreedzaam verzet tegen mensenrechtenschendingen door de jaren heen, wereldwijd, nog vóór de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens überhaupt opgesteld was.

Mensenrechten zijn ouder dan 67 jaar. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft ons echter de instrumenten gegeven om over mensenrechten te praten. Mensenrechten zijn meer dan alleen 30 artikelen in een document van de Verenigde Naties. “We Are The Giant” laat zien dat de kracht van mensenrechten duidelijk wordt wanneer ermee wordt geëngageerd, zoals mensenrechtenverdedigers doen.

Nederland vindt het belangrijk dat de individuen die met persoonlijk risico zich inzetten voor mensenrechten worden beschermd. De samenwerking tussen Nederland en Front Line Defenders is een goede en effectieve manier om de Nederlandse bijdrage aan mensenrechten verdedigers te verzekeren.

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: