Gelijke rechten voor LHBT’s in Servie: een jaar van positieve stapjes

Weblogbericht | 18-09-2015

Geschreven door Ivar Scheers.

LHBT en de rechten van deze gemeenschap zijn thema’s die in het overwegend orthodox-conservatief ingestelde Servië lastig zijn. Dit bleek onder meer tijdens de Pride Parade van 2010, die het centrum van Belgrado in een veldslag deed ontaarden.

De zware ongeregeldheden zorgden ervoor dat de Pride in de daaropvolgende jaren om veiligheidsredenen steeds werd verboden: tot 28 september 2014, toen de Pride – onder zware politiebescherming – plaatsvond, zonder ongeregeldheden.

Een jaar na de Pride Parade 2014 kan met voorzichtig optimisme worden teruggekeken op de ontwikkelingen op LHBT-vlak in Servië. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben Servische autoriteiten hebben zich over het algemeen relatief constructief opgesteld met betrekking tot LHBT’s. In plaats van helemaal geen politieke steun vindt nu voornamelijk steun achter de schermen plaats. Dit is al een stap vooruit, gezien het feit dat de heersende opinie over de LHBT-gemeenschap nog verre van positief is. Ook negatieve uitlatingen in de pers of door de Orthodoxe Kerk waren het afgelopen jaar minimaal. Toch blijft Servië met uitdagingen kampen op het thema LHBT- zowel de autoriteiten als de LHBT-gemeenschap zelf. 

Op politiek gebied heeft vooral de rol van Minister zonder Portfolio voor Europese Integratie, Jadranka Joksimovic, een relatief zichtbare ondersteunende rol gespeeld door aanwezig te zijn op de Pride, de IDAHOT 2015 en verschillende LHBT-conferenties. Daarnaast had ze ook achter de schermen veel contact met de gemeenschap – een rol die haar in dank werd afgenomen. Voor haar inzet kreeg zij in mei dan ook de “Rainbow Award” toegewezen – een prijs vanuit de LHBT-gemeenschap voor de persoon die zich in het jaar daarvoor bijzonder voor de rechten van de LHBT-gemeenschap heeft ingezet.

Ook de Minister van Buitenlandse Zaken Dacic oogde opzien door zich in februari publiekelijk te verontschuldigen voor een kwetsende opmerking die hij in 2013 naar de LHBT-gemeenschap maakte – een verontschuldiging die, gemeend of ongemeend, een goed signaal afgaf en breed werd uitgemeten in de Servische pers.

In het afgelopen jaar was consolidatie van de LHBT-gemeenschap een centraal thema. Na een lang onderhandelproces in het afgelopen jaar tekenden een zestal LHBT-organisaties in april een samenwerkingsverband voor het ‘LHBT Platform’, maar de activiteiten van het platform zijn sinds haar oprichting beperkt. Daarnaast heeft een substantieel deel van het maatschappelijk middenveld zich niet bij het platform aangesloten of bekritiseert het openlijk, waardoor de Servische autoriteiten terughoudend zijn met betrekking tot de LHBT-gemeenschap.

De Pride 2015, die gepland staat voor 20 september, zal naar verwachting zonder veel problemen kunnen plaatsvinden (het kabinet van Minister Joksimovic heeft zelfs een open steunbrief aan de Pride Organizers gestuurd) – al leert het verleden dat er altijd een slag om de arm gehouden moet worden. Met voortzetting van de Pride zou Servië het Kroatische Pride-model verder kunnen volgen: daar was jaar na jaar minder controverse en politiebescherming rondom de Pride.

De Nederlandse ambassade in Belgrado blijft hecht betrokken bij bovengenoemde ontwikkelingen door middel van contact met verschillende LHBT NGO's en mensenrechtenorganisaties. Daarnaast steunt de ambassade verschillende LHBT-projecten, zoals de aankomende Pride en een LHBT-festival. De Nederlandse ambassade is hiermee een van de actiefste ambassades in Belgrado die zich inzet op het gebied van rechten voor LHBT’s.

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: