LHBT in India – met kleine stapjes voorwaarts, maar nog een lange weg te gaan

Weblogbericht | 27-08-2015

Geschreven door Jan-Jaap Gerards.

"Everything said about India, the opposite is equally true", is een uitspraak die vaker wordt gebruikt om India te omschrijven. Hij is ook zeker van toepassing op de situatie van de LHBT-gemeenschap.

 

Je zou kunnen zeggen dat het lang niet slecht gaat met de LHBT-gemeenschap in India. Voornamelijk transgenders worden over het algemeen geaccepteerd. India loopt wat dat betreft zelfs een belangrijke stap voor op Nederland, want het behoort tot het selecte gezelschap van landen waar de third gender ook wettelijk wordt erkend.

Ook vanuit de rechtsprekende macht kregen Indiase transgenders (ook wel bekend als hijra’s) recent een steuntje in de rug. India werkt met een quotasysteem waarbij er een bepaald percentage van zaken zoals banen en opleidingsplekken wordt gereserveerd voor sociaal achtergestelde groepen. De rechter nam afgelopen maart in zijn vonnis op, dat transgenders hiervoor allicht ook in aanmerking zouden moeten komen.

Hoewel tolerantie diep zit ingebakken in het DNA van de Indiase maatschappij, is er echter ook een ander beeld van de situatie te schetsen.

In mei 2015 organiseerde de Nederlandse ambassade een paneldiscussie, waaruit duidelijk naar voren kwam dat LHBT-emancipatie nog een lange weg te gaan heeft. LHBT’s, waaronder dus ook hijra’s, staan nog te vaak op grote afstand van de Indiase maatschappij. Er is vooralsnog sprake van discriminatie, sociale uitsluiting en soms ook van verbaal en fysiek geweld. Doordat er ook op de arbeidsmarkt flink wordt gediscrimineerd, kunnen veel LHBT’s niet aan normale banen komen. Deze factoren dragen bij aan, dat LHBT’s uit de meest kwetsbare groepen oververtegenwoordigd zijn in sectoren zoals straatprostitutie, met alle risico’s van dien. De HIV-prevalentie onder sommige van deze groepen is hierdoor bijvoorbeeld meer dan 20%!

Naar aanleiding van deze bijeenkomst is de Nederlandse ambassade samen gaan werken met de organisatie SPACE (Society for Peoples’ Awareness, Care & Empowerment), een LHBT-organisatie in Delhi die zich onder meer inzet voor deze problematiek. Gesteund door de ambassade werkt SPACE aan een project voor ‘skill development’, welke ook een belangrijke prioriteit is van de Modi-regering. Het idee is om skills te ontwikkelen die relevant zijn voor veilige, waardevolle sectoren die bekend staan als relatief LHBT-vriendelijk. Op deze manier levert de ambassade een bijdrage aan de emancipatie van de meest kwetsbare delen van de LHBT-gemeenschap. Tevens wordt zo handen en voeten gegeven aan een Nederlandse beleidsprioriteit op een wijze die door het Indiase overheidsbeleid wordt ondersteund.

Op 10 augustus bracht de ambassadeur een bezoek aan het ‘SPACE centre’ om de SPACE-achterban een hart onder de riem te steken en om te spreken over de projectsamenwerking. Op de foto’s is te zien hoe de middag werd afgesloten met een dansoptreden met moderne en klassieke Indiase dans.

 

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: