ICPD Beyond 2014 - Nederland host internationale conferentie over SRGR en Mensenrechten

Weblogbericht | 08-07-2013

Geschreven door Liefke Pronk.

Van 7 tot en met 10 juli organiseert Nederland een conferentie over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en mensenrechten (http://www.humanrights.icpdbeyond2014.org/). Wat zijn SRGR eigenlijk? Deze enigszins technische term beschrijft een van de meest intieme en kwetsbare aspecten van een menselijk leven die te maken hebben met het regelen van de voortplanting en seksualiteit. Je kunt dan denken aan anticonceptie, abortus, gezondheid tijdens de zwangerschap, complicaties bij de bevalling, moedersterfte en HIV en andere seksueel overdraagbare ziektes.

In Nederland is de gezondheidszorg en de voorlichting goed geregeld. Als vrouwen in een situatie terecht komen dat ze een abortus overwegen, kan dit in Nederland op een veilige manier plaatsvinden zonder dat de vrouw of de dokter iets strafbaars doen. Het is daarom moeilijk voor te stellen dat jouw dokter jou de pil niet wil of kan voorschrijven, dat je als je verkracht bent je geen toegang hebt tot abortus of dat je een veel grotere kans hebt om te overlijden tijdens je zwangerschap en je kinderen moederloos achter te laten. Situaties waar landen in gebreke blijven om actief zorg te verlenen of in te zetten op preventie met betrekking tot ziekte, invaliditeit en de dood in het kader van SRGR hebben vaak te maken met schendingen van de mensenrechten. Want, je hebt volgens de internationale mensenrechtenstandaarden recht op gezondheidszorg en gezondheidsvoorlichting en als vrouw (en als man) heb je het recht om zelf te bepalen of- en wanneer je kinderen wil krijgen. Vanwege de intimiteit, schaamtecultuur en religieuze aspecten is in veel landen juist dit thema een van meest moeilijk bespreekbare mensenrechten. Dat maakt dit meer dan alleen gezondheidszorg en juist een onderwerp voor de maatschappelijke en politieke agenda.

Nederland beoogt met de conferentie in juli internationaal tolerantie en acceptatie van dit enorm belangrijke mensenrechtenaspect weer een klein stapje verder te krijgen. De conferentie draagt tevens bij aan een algehele terugblik op en evaluatie van de afspraken die internationaal gemaakt zijn op dit gebied in 1994 in Cairo tijdens de International Conference on Population and Development.

Traditiegetrouw is Nederland een van de landen die op dit gebied zowel in binnen- als in het buiteland een van de meest progressieve landen is. Dat samen opgaan van binnen- en buitenlands beleid is een uniek aspect want dat geldt niet voor alle beleidsterreinen. Voor wat betreft politieke participatie van vrouwen bijvoorbeeld valt er bij ons nationaal nog wel wat af te dingen. En juist die politieke participatie van vrouwen is voor dit onderwerp uitermate belangrijk. Zolang er onvoldoende vrouwen in parlement, regering en rechterlijke macht zitten beslissen mannen over de lichamen van vrouwen. Dit gaat in tegen de universele grondgedachte van de rechten van de mens waarbij men in 1948 bij het opstellen van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens juist benadrukte dat de essentie van mensenrechten is de autonomie en waardigheid te garanderen van alle mensen. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor het onderwerp, zelfs in landen waar dit voorheen onbespreekbaar was. Kijk bijvoorbeeld eens naar het filmpje van de jonge Masai-vrouw, Nice Nailantei Leng’ete, die de katalysator was waardoor een heel dorp besloot om geen genitale verminking meer toe te passen. http://www.tedxamsterdam.com/2012/nice-nailantei-lengete-changing-traditions-in-kenya-and-beyond/

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: