Internetvrijheid: Georgië als voorbeeld voor de regio

Weblogbericht | 13-02-2015

Geschreven door Heine Lageveen.

Vorige maand organiseerde de Nederlandse ambassade in Georgië een mensenrechten-evenement met het thema Internet Freedom as Human Right in Georgia.

Er moet hierbij meteen vermeld worden dat Georgië zeker niet bekend staat als een digitale onderdrukker. Georgië heeft eigenlijk juist een redelijk schone lei wanneer het om internetvrijheid gaat. De laatste keer dat de toegang tot sommige websites werd geblokkeerd was in 2008 tijdens de oorlog in Zuid-Ossetië. Freedom House geeft Georgië daarom ook al jarenlang het stempel ‘vrij’. Toch is het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan zaken zoals internetvrijheid, en wel om verschillende redenen.

Georgië heeft als voormalige Sovjet-republiek een verleden waarin de spionage-activiteiten van de geheime dienst een grote rol speelt. De bevolking is daarom gevoelig voor wetgeving op dit gebied. En laat nu net een controversiële surveillancewet onderwerp van debat zijn in het Georgische parlement in de periode voor ons evenement. De plannen voor rond deze wetgeving werden breed uitgemeten in de media en als klap op de vuurpijl sprak de president uiteindelijk ook nog z’n veto uit. Kortom, ons event bleek zeer goed getimed.

Daarnaast is de staat van internetvrijheid in de landen rond Georgië niet rooskleurig. In Rusland zijn burgers die online hun kritiek uiten op de regering slachtoffer van geweld en vervolging, en ook zijn er voorbeelden van bloggers in Azerbeidzjan die vanwege hun schrijven in de gevangenis zijn gegooid. Georgië is daarentegen één van de 24 leden van de Freedom Online Coalition, bestaande uit een groep landen die zich sterk maakt voor een open en vrij internet. Het is zaak dat Georgië deze voorbeeldfunctie behoudt en verder ontwikkelt, juist in deze regio.

De discussie die wij organiseerden werd gevoerd door mensen die door hun werk op verschillende manieren met het thema in aanraking komen. Uiteraard was er een jonge journalist/blogger aanwezig, evenals de voorzitter van de No Hate Speech-Movement – zeker niet overbodig in een land waar men online nogal eens wil uithalen op religieus of (homo)seksueel gebied. Ook een vertegenwoordiger van het Office of the Personal Data Protection Inspector was present, een nieuw in het leven geroepen instantie met een voor zichzelf sprekende naam. En verder deed de directeur van de grootste internetprovider van Georgië ook mee aan het debat.

Vooral die laatste was een graag geziene gast, want in grote delen van het land heeft de bevolking nog helemaal geen toegang tot internet. De overheid heeft weliswaar grootse plannen om binnen enkele jaren 100% dekking te hebben, maar zonder de assistentie van de commerciële providers is dit onbegonnen werk. Dit evenement werd dan ook aangegrepen door het publiek om eindelijk eens meer te horen over de haalbaarheid van deze voornemens. Ook kon men nu eindelijk antwoord krijgen op de prangende urban myth over Georgische providers die samen met de overheid het digitale doen-en-laten van burgers bespieden. Iets dat overigens ontkennend werd beantwoord.

Uiteindelijk ontstond er zo een levendig en nuttig debat tussen de panelleden en het publiek. Vooral voor de goed geïnformeerde studenten en jonge journalisten was het een mooie kans om beleidsmakers te bevragen, iets waar de laatste groep ook bereid was aan mee te doen. En aan het einde van ons event had de vertegenwoordiger van het Office of the Personal Data Protection Inspector nog een grootmoeder-achtige tip voor ons allen: lees eerst altijd de (veel te lange) gebruikersovereenkomst voordat je jezelf aanmeldt op een social media-website. Al moest ze zelf na enig aandringen van het publiek schoorvoetend toegeven dat ook zij dit niet altijd even goed doet…

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: