Mama Afrika

Weblogbericht | 05-02-2015

Geschreven door Sarah Spronk.

Ethiopië is booming. Zowel wat business opportunities als wat bevolkingsgroei betreft. Het geboortegetal per vrouw ligt op dit moment op 4.1.

Investeren in geboortebeperking is dan ook geen overbodige luxe. In het huidige groeitempo is de bevolking in 2035 namelijk toegenomen tot 145 miljoen. Dit betekent dat er een enorm jonge bevolking ontstaat, wat zowel een risico als een groot potentieel kan vormen voor het realiseren van economische groei en voor het garanderen van voedsel- en waterzekerheid. Ethiopië is daarom één van de partnerlanden van Nederland op het gebied van seksuele en reproductieve rechten en gezondheid.

Tijdens mijn recente reis naar Ethiopië bracht ik een bezoek aan een door de NGO AMREF georganiseerde awareness training voor zwangere vrouwen in de rurale regio Amhara. Feitelijk was er sprake van een overdekte tent met een paar bankjes op een grasveld. Toch was de bijeenkomst bijzonder nuttig, omdat de dames ter plaatse informatie uitwisselden over veilige bevallingen, mogelijkheden voor anticonceptie en informatie over schadelijke tradities als kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis, twee veelvoorkomende gebruiken in het bezochte gebied.

Hoewel ik aanvankelijk wat onopvallend plaatsnam op de achterste rij, vormde mijn eigen bolle buik een goede aanleiding om met deze vrouwen in gesprek te gaan en ook onze interculturele ervaringen uit te wisselen. Eén van de vragen die ik stelde, was of de vrouwen zelf voor hun zwangerschap hadden gekozen. Heel openhartig vertelden ze mij over doorgemaakte miskramen, seksueel geweld, (gebrek) aan anticonceptie en de wens om veel kinderen te krijgen. Schokkend waren de verhalen van vrouwen die overleden in het kraambed en daarmee verschillende kinderen achterlieten. Sommige van deze kinderen worden door familieleden in huis genomen, terwijl een flink aantal ook naar de steden trekt in de hoop daar werk en onderdak te vinden.

Het verhaal over de opvang van verweesde kinderen in de grote stad werd een paar dagen later bevestigd toen we een project van Save the Children in een buitenwijk van Addis Abeba bezochten. Niet alleen worden via dat programma kinderen op meer dan 80 scholen bereikt met seksuele voorlichting, maar de projectmedewerkers zijn er in geslaagd om bijna 200 out-of-school kinderen een half jaar lang seksuele voorlichting en weerbaarheidstraining te geven. Dit is een bijzondere prestatie, omdat veel kinderen onzichtbaar blijven voor hulpverleners. Door een peer-to-peer benadering hebben jongeren elkaar gemobiliseerd en zijn er tegelijkertijd onderlinge relaties ontstaan.

In de trainingen zijn de kinderen ingedeeld per ‘vakgebied’ zoals schoenpoetsers, straatverkopers of hulpjes in de huishouding. Hoewel ze allen met enorme uitdagingen te maken hadden gehad om het complete programma te voltooien, bijvoorbeeld door toestemming te krijgen van hun werkgevers, was het indrukwekkend te zien dat ze daar daadwerkelijk in geslaagd waren. Bovendien vormden ze overduidelijk een groep zelfbewuste jonge mensen die geleerd hebben zichzelf te beschermen tegen ongewenste zwangerschappen en HIV/aids.

Ondanks alle inspanningen is er nog veel verbetering nodig. Grote aantallen jongeren en jonge vrouwen hebben nog lang niet alle informatie die nodig is om hun recht op zelfbeschikking invulling te geven. Dit is niet alleen in strijd met hun eigen levenskansen, maar heeft ook een gigantisch effect op het bruto nationaal product. Wanneer meisjes niet (meer) naar school gaan en in een vroegtijdig huwelijk belanden, benutten ze hun arbeidspotentieel niet én lopen de kosten voor medische zorg door complicaties tijdens de zwangerschap enorm op. Bovendien zet de vicieuze cirkel van jonge Afrikaanse tienermama’s zich voort in de volgende generatie. Investeren in de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van jonge mensen is daarom niet alleen respectvol naar hun rechten, maar zeker ook smart economics.

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: