Onafhankelijke nieuwsvoorziening in Syrië: een uitdaging, maar mogelijk

Weblogbericht | 04-07-2013

Geschreven door Janet Alberda.

Met de dagelijkse beelden die we over ons heen krijgen vanuit Syrië zou je bijna denken dat er niks meer mogelijk is...

Abdul Naser, de oprichter van de wekelijkse krant Jesr

Met de dagelijkse beelden die we over ons heen krijgen vanuit Syrië zou je bijna denken dat er niks meer mogelijk is en dat het enige dat ons rest een bijdrage leveren is aan de humanitaire gevolgen van de crisis in zowel Syrië als in de aangrenzende landen. Niks is minder waar, er bestaan volop mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan een stukje wederopbouw en het leefbaar maken van de omgeving voor veel Syriërs. En hierover te rapporteren via onafhankelijke kanalen. En als die er niet zijn: te investeren in burgers en burgerjournalisten in het terugbrengen en / of reactiveren van deze onafhankelijke kanalen.

Nederland heeft van oudsher een mensenrechtenfocus gehad in Syrië. Naast beschikbare diplomatieke netwerken en schare middelen heeft Nederland geïnvesteerd in het versterken van mensenrechtencapaciteit. Anno 2013, doet Nederland dit nog steeds op tal van niveau’s. Daarnaast: waar een aantal traditionele partners nog steeds ondersteuning krijgen heeft Nederland er ook andere partners bij gekregen die op zeer lokaal niveau trachten een zelfde capaciteit op te bouwen.

Een van deze kleine activiteiten betreft de financiering van inkt en papier in Turkije en de transport en opslag aan de Syrische kant van de grens. Deze materialen worden gebruikt voor het drukken en verdere verspreiding van een wekelijks (Arabisch) nieuwsmagazine genaamd ‘Jesr’ (dat het Arabische woord is voor ‘Brug’). Deze krant wordt verspreid onder zowel regime gecontroleerde gebieden als niet regime gecontroleerde gebieden.

Met beperkte beschikbaarheid van electriciteit (en dus toegang tot internet) is gedrukte pers inmiddels een zeer belangrijk medium aan het worden voor nieuwsvoorziening in het noorden. Een gebied waarbij enerzijds conflicterende partijen en gewapende groepen actief zijn, en anderzijds gestart wordt met het opzetten van lokaal bestuur. Mede om te voorkomen dat totalitaire tendensen de overhand krijgen is het op gang komen van onafhankelijk nieuwsvoorziening een zeer urgente zaak.

De voorheen in Damascus woonachtige journalist en auteur Abdul Naser heeft met de oprichting van Jesr deze taak op zich genomen. Na aanvankelijke focus op drie oostelijke provincies, wordt het bereik nu uitgebreid naar o.m. Aleppo en daarna mogelijk Damascus regio. De verspreiding geschiedt middels auto’s die veelal belangeloos beschikbaar worden gesteld aan het distributie team en de publicatie door het nauwe netwerk van checkpoints over Syrisch grondgebied te verspreiden. Voor de content maakt het magazine gebruik van professionele freelance journalisten die neutraal en feitelijk nieuws over diverse actuele onderwerpen produceren.

Deze Nederlandse bijdrage is gerealiseerd via het Franse Association de Soutien aux Médias Libres als implementerende partij, en betreft een van de meerdere activiteiten die thans door Nederland ondersteund wordt met betrekking tot vrijheid van meningsuiting en toegang tot media.

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: