Het belangrijkste principe? De vrijheid!

Weblogbericht | 29-12-2014

Geschreven door Pieter Smidt van Gelder.

‘Congrats on a lovely event’, zegt een buitenlandse collega ons na afloop. Op de residentie hebben zich ruim honderd mensen verzameld.

Niet alleen maar corps diplomatique en andere hoogwaardigheidsbekleders. Bij ons bestaat deze keer het publiek vooral uit Sudanezen, en vooral uit jongeren. Op het programma: de uitreiking van de prijzen voor onze Poetry Award. Via Facebook en Twitter hebben we jonge Sudanezen uitgenodigd een gedicht in te sturen over vrijheid en mensenrechten, in het Engels en het Arabisch. In groten getale hebben ze hierop gereageerd, en een deskundige jury onder leiding van Asha, een bekende literaire critica, heeft de drie beste gedichten uitgekozen. Eerder in de middag namen alle betrokkenen deel aan een workshop van Aalim, een beroemde dichter uit Darfur. In haar speech citeert @susanblankhart een bekend Sudanees gedicht: Mabdaa Al Hurria Awal La Biyo Hawal La Biyo Awal: vrijheid is het belangrijkste principe. Gejuich en luid applaus van de aanwezigen is haar deel. Daarna is het zover: de juryvoorzitter maakt de winnaar bekend, natuurlijk nadat ze een uitgebreide analyse heeft gegeven van de literaire kwaliteiten van de verschillende inzendingen. De winnaars dragen hun gedichten voor, de eerste uit het hoofd en als een echte performer:

Speak like you’ve never spoken before.

Speak like it’s your first piece and

you just crafted your first metaphor.

Speak like there’s heat within you,

and every verb you spray ventilates the negativity in you.

[…]

Speak like you just realized

that your voice matters.

[…]

Speak.

‘cuz if you don’t someone else will smith his Wesson…

They say “the pen is mightier than the sword”.

Voor de band begint is er een gastoptreden van twee jonge meisjes die in de dactylische hexameters van slam poetry de aandacht vestigen op vrouwenrechten en het zijn van vrouw in het hedendaagse Sudan.

Dat aandacht voor vrijheid van meningsuiting in Sudan anno 2014 geen overbodige luxe is, bleek twee dagen na het evenement wel. Ons was gevraagd voor de krant nog tekst en uitleg te komen geven. Waarom steunt Nederland dit, waarom is dit voor ons belangrijk? Natuurlijk wil de ambassade hier wel aan meewerken. Maar de winnaar van de competitie doet niet mee, en ook de nummer 2 slaat na enig aarzelen het aanbod af. Gelukkig wil de juryvoorzitter wel wat zeggen. Ook de beide meisjes van slam poetry komen naar de burelen, maar zij willen weer niet dat hun organisatie met naam en toenaam genoemd wordt. Alleen al de woorden ‘vrijheid van meningsuiting’ mogen niet in de krant. ‘We are cultured to be afraid’, zo legt een van hen uit. En met recht en reden: de activiteiten van de geheime dienst hier zijn niet mis.

Is onze activiteit zinvol, gezien deze context? Deelnemers bedanken ons voor de ‘nice and new experience’ en voor een ‘amazing opportunity of sharing our poetry and providing a platform for the youth’. Zij spreken de hoop uit dat we zo’n actie snel zullen herhalen. In die zin is ons evenement dus geslaagd. Maar voor duurzame verbetering van de vrijheid van meningsuiting is meer nodig, ook en vooral uit het land zelf.

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: