Enthousiasme van jongeren biedt hoop voor een betere toekomst in Afghanistan

Weblogbericht | 22-12-2014

Geschreven door Bart de Bruijn.

Mensenrechten zijn verankerd in de Afghaanse grondwet, en het land heeft verschillende mensenrechtenverdragen ondertekend. Hoewel het land de laatste jaren vooruitgang heeft geboekt op sommige terreinen (bijv. onderwijs voor meisjes), is het in de praktijk vaak nog treurig gesteld met de mensenrechten.

Zo blijven vrouwen sterk lijden onder discriminatie en misbruik. Het bewustzijn en de kennis van vrouwenrechten in de samenleving en handhaving van wetgeving zijn nog erg beperkt. Ook de rechten van kinderen zijn een punt van zorg; kinderarbeid komt voor en de zogeheten Bacha Bazi, of theejongens, kom je in verschillende delen van Afghanistan tegen. Bacha Bazi wil zoiets zeggen als ‘dancing, or playing boys’. Jongens van 12 tot 18 jaar, vaak met make-up, en aan de zijde van krijgsheren of tribale leiders. De jongens worden niet alleen ingezet als hulpje, maar dikwijls ook blootgesteld aan seksueel misbruik.

Hoewel de dialoog over mensenrechten met de Afghaanse regering open gevoerd kan worden, heeft de regering te maken met sterke conservatieve krachten binnen de samenleving. Dat maakt het boeken van vooruitgang met mensenrechten er niet gemakkelijker op. De goede wil is er, zeker bij de nieuwe President Ghani en ‘Chief Executive’ Abdullah, maar de toekomst zal uitwijzen of de nieuwe regering de conservatie krachten het hoofd kan bieden.

De donorgemeenschap blijft daarom bij de regering aandacht vragen voor de mensenrechtensituatie en positieve ontwikkelingen ondersteunen. Daarnaast is het van belang om ook de ‘gewone’ Afghaan bewust te maken van de universaliteit van mensenrechten. Juist in Afghanistan. In het kader van de ‘Mensenrechtendag’ organiseerde de Nederlandse ambassade daarom een mensenrechtenevenement met de Marefat High school.

Samen met de jongeren op deze school werd stilgestaan bij mensenrechten in het algemeen en de mensenrechtensituatie in Afghanistan in het bijzonder. In een volgepakte aula van de school hield ambassadeur Henk Jan Bakker een toespraak over het belang mensenrechten. De directeur van de school, een actief mensenrechtenverdediger, hield een geëmotioneerde toespraak over mensenrechtenschendingen gedurende het Taliban regime. Gelukkig heeft Afghanistan deze donkere jaren achter zich gelaten.

Enthousiast reageerden de leerlingen (meer meisjes dan jongens!) op de mensenrechtenquiz en tientallen handen gingen de lucht in toen aan de aanwezige mensenrechtenverdedigers vragen mochten worden gesteld. Opvallend was de behoorlijke mensenrechtenkennis van de leerlingen. Dit biedt niet alleen hoop voor een verbetering van de mensenrechtensituatie in Afghanistan, maar gaf ons als ambassade energie om ons te blijven inzetten voor het verbeteren van de mensenrechtensituatie in Afghanistan.

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: