16 Days of Activism Against Gender Violence: Women and child empowerment stories in India

Weblogbericht | 08-12-2014

Geschreven door Fons Stoelinga.

Mensenrechten spelen een prominente rol in ons buitenlands beleid, en dat geldt natuurlijk ook met betrekking tot een land als India. De positie van vrouwen en kinderen is sinds India’s onafhankelijkheid enorm in ontwikkeling geweest.

Hun emancipatie en empowerment heeft in recente jaren flinke vooruitgang gekend. India deelt basic values met Nederland: zij hebben een democratie, onafhankelijke rechterlijke macht en persvrijheid, maar dat wil niet zeggen dat er geen problemen zijn. Als ambassade hebben we in het land verschillende activiteiten en evenementen zowel georganiseerd als bijgewoond. Vrouwen, kinderen en hun empowerment stonden hierin steeds centraal. Voor dit blog zou ik graag drie key events willen uitlichten.

Politiek talent op het platteland van Rajasthan

Onze collega Jan-Jaap Gerards bracht eerder dit jaar een bezoek aan de Indiase deelstaat Rajasthan, in het noordwesten van het land. Hij woonde een seminar bij van onze partner-NGO SIDART (Society of Integrated Development Activities, Research and Training) [link:http://www.sidartngo.org]. Ik steun als ambassadeur SIDART bij haar werk voor de ondersteuning van vrouwen in het lokaal bestuur. Via de seminars en projecten van SIDART krijgen vrouwen kennis en gereedschap om zelf vorm te geven aan hun politieke rol, maar ook om deze kennis door te geven aan hun dorpsgenotes. Het project levert daarmee een duurzame lange termijnbijdrage aan women empowerment op verschillende politieke niveaus en de verdere versterking van de grootste democratie ter wereld!

“It’s your turn now!”

Of neem het project dat de ambassade op heeft gezet in samenwerking met Ecorys en het Janki Devi Memorial College in Delhi. Binnen het programma It’s your turn now! wordt gewerkt aan de empowerment, emancipatie en sociale integratie van vrouwen door het trainen van hun ondernemerschap. Het project werd vorig jaar aangekondigd door de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen, en zij kon vorige maand, tijdens een tweede bezoek aan India, de certificaten uitreiken aan de eerste groep alumni van het programma. Vrouwelijk ondernemerschap geeft vrouwen onafhankelijkheid, waardigheid inkomensstabiliteit en biedt bovenal een krachtig rolmodel voor kinderen en de directe omgeving!

Kailash Satyarthi

Het recente bezoek van Minister Ploumen, dat plaatsvond in het kader van een grote handelsmissie, leidde tevens tot een ontmoeting met Nobelprijswinnaar Kailash Satyarthi. Satyarthi won in oktober de Nobelprijs voor de Vrede, samen met de Pakistaanse activiste Malala Yousafzai. In het gesprek betoonde Satyarthi zich optimistisch over de voortgang die onder de nieuwe Indiase regering kan worden gemaakt in de strijd tegen kinderhandel en kinderarbeid. Satyarthi is al sinds de jaren ’80 een voorvechter van de mensenrechten en strijder tegen kinderarbeid. De Nederlandse Ambassade in New Delhi werkt al jaren samen met Satyarthi’s Bachpan Bachao Andolan (BBA) organisatie. Ploumen en Satyarthi namen tijdens het bezoek de tijd voor een interactie met studenten van het Indian Institute of Technology in Delhi. Onder de regering van Narendra Modi neemt onderwijs een prominente plaats in. Het belang van mensenrechten, en vrouwen- en kinderrechten in het bijzonder, dienen op jonge leeftijd te worden onderstreept. Juist een interactie met studenten en dus de toekomstige changemakers was daarom op z’n plaats.

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: