Ieder kind hoort op school

Weblogbericht | 18-11-2014

Geschreven door Sofie Ovaa.

Van 10 tot 17 oktober kwamen afgevaardigden van over de hele wereld samen voor de aftrap van een nieuw programma van de coalitie Stop Kinderarbeid (SKA).

Met vereende krachten zullen in India, Afrika en Midden-Amerika nog meer kinderarbeidvrije zones worden gecreëerd. Daarbij kunnen bedrijven echt het verschil maken voor kinderen en hun families.

Alle betrokkenen zijn enorm gemotiveerd om hard te werken aan het versterken en uitbreiden van kinderarbeidvrije zones. Dit zag ik ook weer in Mali, waar de officiële start van het programma ‘Out of Work and into School: Joint Efforts Towards Child Labour Free Zones’ plaatsvond. Dankzij financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan Stop Kinderarbeid in de periode 2014-2017 haar succesvolle activiteiten groots voortzetten. Een mooie nieuwe kans, die we zullen waarmaken, samen met Nederlandse en lokale partners wereldwijd.

Kracht vanuit de gemeenschap

De gebiedsgerichte aanpak om te komen tot kinderarbeidvrije zones, floreert. Eerst in India, nu ook in Afrika. De kracht komt vanuit de gemeenschap zelf. Ouders hebben het vurige verlangen om hun kinderen een betere toekomst te geven. Ook leerkrachten, lokale autoriteiten, vakbonden en werkgevers zijn doordrongen geraakt van de norm ‘kinderarbeid is níet acceptabel en ieder kind hoort op school’. Vanuit deze overtuiging maakt iedereen zich binnen een geografisch gebied hard voor het welzijn van de kinderen. Het succes verspreidt zich als een olievlek. Stop Kinderarbeid nodigt landelijke politici uit voor veldbezoeken aan kinderarbeidvrije zones. Zo zien zij dat het echt kán. Dit inspireert de overheid om het lokale voorbeeld na te volgen.

Actieve rol voor bedrijven

Bij het nieuwe SKA-programma zijn de volgende landen en sectoren betrokken: India (natuursteen, textiel en leer), Zimbabwe (thee), Oeganda (koffie), Mali (kleinschalige landbouw en goud), Nicaragua (natuursteen) en Turkije (hazelnoten). Stop Kinderarbeid werkt enerzijds dáár in het veld met lokale partners aan oplossingen om kinderarbeid uit te bannen. En anderzijds worden (inter)nationale bedrijven aangespoord om actief hun verantwoordelijkheid te nemen. Zij moeten dwars door de productieketen heen zorgen dat er geen kinderarbeid in zit. Ofwel: verder kijken dan de arbeidsomstandigheden in de fabriek die kleding, koffie of thee aanlevert.

Nieuw is dat Stop Kinderarbeid bedrijven gaat benaderen om hun productiegebieden te bezoeken. Stel dat er een kind in een katoenveld blijkt te werken, dan kan het wegsturen van zo’n kind van kwaad tot erger leiden; het belandt morgen op een theeplantage in de mijn of prostitutie. In samenwerking met ervaren lokale partners kan het betrokken bedrijf zorgen dat dit kind terug naar school wordt begeleid. Dan maak je echt het verschil, en wordt ook zijn familie geholpen.

Meer informatie:

‘Stop Kinderarbeid - School, de beste werkplaats’ (SKA) is een coalitie die wordt gesteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken en gecoördineerd door Hivos. De coalitie bestaat uit de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV Mondiaal, Hivos, ICCO Coöperatie en Kerk in Actie, de Landelijke India Werkgroep (LIW) en Stichting Kinderpostzegels Nederland. www.stopkinderarbeid.nl

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: