Mensenrechten voor het internet

Weblogbericht | 14-11-2014

Geschreven door Hanane Boujemi.

De 9e editie van het Internet Governance Forum (IGF) is een belangrijk keerpunt geweest op het gebied van de dialoog over Internet Goverance (IG) wereldwijd, sinds deze discussie is begonnen in 2006.

De transcripten van de vorige edities bewijzen de grote stappen die tot nu toe genomen zijn. Het heeft 9 jaar geduurd voordat het Forum een resultaatgericht evenement werd waarbij alle onderwerpen gerelateerd aan internetbeleid aan bod kwamen. Het thema van dit jaar, ‘Connecting Continents for Enhanced Multistakeholder Internet Governance’, was ingegeven door de geografische ligging van het gastland Turkije.

De IGF besteedt veel aandacht aan de onderwerpen rondom internetbeleid in het gastland zelf, maar dit betekent niet dat het Forum invloed heeft op de besluitvorming van deze onderwerpen in de nationale politiek. Eerder in 2014 heeft de Turkse overheid zich schuldig gemaakt aan het blokkeren van Twitter en Youtube, dat veel stof deed opwaaien onder mensenrechtenactivisten en de internationale media, vooral omdat Turkije zich voordoet als een van de progressievere landen in de regio. Turkije heeft echter veel privacyschendingen begaan: het parlement heeft de bevoegdheden van de inlichtingendienst uitgebreid, volgens de regering om alle ‘dreigementen’ aan te kunnen. Het lijkt er meer op dat deze besluiten genomen zijn om een ijzeren greep op de macht te houden.

Een aantal dagen na de IGF heeft het Turkse parlement twee amendementen aangenomen die het Turkse Telecommunicatie Directoraat (TIB) toestemming geven om websites tijdelijk te blokkeren en informatie van gebruikers te verzamelen zonder gerechtelijke gevolgen.

De IGF was daarom een goed moment om aandacht te besteden aan de slecht vertegenwoordigde internet-community in Turkije. Hivos’ programma voor Internet Governance in het Midden-Oosten (IGMENA) faciliteerde de deelname van een groep jongeren uit de internet-community in de Arabische regio. Het hoofddoel hiervan was om burgers actief te betrekken bij de discussie over internetbeleid, zowel in de regio als wereldwijd.

De deelnemers zagen hun kans om internet-gerelateerde zaken uit de MENA-regio ter sprake te brengen tijdens de IGF. Ze namen actief deel als panelleden tijdens workshops en er werd een serie blogs geschreven over de evenementen tijdens deze week. De IGMENA-deelnemers die bij de IGF aanwezig waren hebben een gedeelde interesse in mensenrechten en het internet. Dit was dan ook een prominent thema tijdens de IGF.

Tijdens de IGF organiseerde IGMENA een workshop getiteld: ‘Human Rights for the Internet: From Principles to Action’ wat een levendige discussie veroorzaakte. Zaken als het promoten van mensenrechten online en de politieke agenda’s omtrent mensenrechten in de Arabische Wereld kwamen aan bod. Een deel van de discussie was gefocust op de nieuwe Click Rights campagne, dat mensenrechten en internetprincipes in de Arabische regio promoot. De campagne heeft al ruim 8000 online handtekeningen verzameld voor de internetprincipes en is door lokale organisaties vertaald naar Farsi en Koerdisch.

Ondanks dat er veel kritiek is op de IGF, is er ook een aantal voordelen te noemen, zoals het feit dat het een open forum is waaraan iedereen kan deelnemen en zijn of haar zorgen kan uiten over internetbeleid. Verder kan constructieve kritiek leiden tot innovatieve ideeën zoals de organisatie van het Internet Ungovernance Forum; een evenement dat erg populair was tijdens de IGF. Hier konden onderwerpen die niet welkom waren op de IGF toch besproken worden.

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: