LHBT-activisten in Afrika samenbrengen

Weblogbericht | 06-11-2014

Geschreven door Lucas Hendriksen.

In september organiseerde Hivos met financiële steun van het Mensenrechtenfonds, een bijeenkomst voor ruim 40 LHBT-activisten uit Oost en Zuidelijk Afrika.

Deze zogenaamde Peer Exchange Conferentie, die plaatsvond in de buurt van het Zuid-Afrikaanse Pretoria, was een belangrijk onderdeel van het meerjarige capaciteitsversterkingsprogramma van Hivos. Aan dit meerjarige programma nemen ruim 40 LHBT-groepen deel die afkomstig zijn uit 14 landen. De over het algemeen jonge en kleinschalige groepen hebben vaak nog weinig ervaring met het leiden van hun organisatie. Het capaciteitsversterkingsprogramma van Hivos speelt hierop in door middels training, workshops en coaching de ontbrekende kennis en vaardigheden te vergroten. Het programma begint met het gezamenlijk vaststellen van het langetermijndoel van de organisatie (waar streven wij naar, wat willen we bereiken?). Om op effectieve en zakelijke manier aan deze doelstelling te kunnen werken, krijgen de groepen training over bijvoorbeeld financieel management, projectmanagement en fondsenwerving, maar ook vaardigheden op het gebied van werken in teams, leiderschap en governancestructuren.  In zuidelijk Afrika wordt bovendien veel aandacht besteed aan de psychische en emotionele gezondheid van de deelnemers. Dat is enorm belangrijk omdat veel activisten die strijden voor LHBT-rechten vaak geconfronteerd worden met discriminatie en geweld, en dat laat natuurlijk geen mens onberoerd.

Het doel van het samenbrengen van alle deelnemers uit alle betrokken landen was het opfrissen en actualiseren van de tot nu toe opgedane kennis en het verder vergroten van de vaardigheden om deze kennis in de praktijk toe te passen. We hebben dit onder andere gerealiseerd door inhoudelijk deskundige sprekers de nieuwste theoretische en academische inzichten te laten presenteren. Maar centraal stond het onderling leren en uitwisselen van ervaringen tussen de verschillende deelnemers, groepen, landen en regio's. We hebben deelnemers vooraf gevraagd op welke gebieden hun organisatie dankzij het capaciteitsversterkingsprogramma een grote stap voorwaarts heeft kunnen maken, iets wat als voorbeeld zou kunnen dienen voor de andere deelnemers.  Zo heeft een deelnemer uit Burundi een boeiende presentatie gegeven over het belang van digitale en fysieke veiligheid en de manier waarop zijn organisatie daar invulling aan geeft. Twee deelneemsters uit Namibië en Swaziland hebben op openharige wijze hun persoonlijke ervaringen met de module over psychische en emotionele gezondheid gedeeld.

Hivos verwacht dat Peer Exchange Conferentie de deelnemende groepen verder zal helpen en stimuleren om door te gaan op de ingeslagen weg, en steeds meer successen te boeken bij het opkomen voor de rechten van de LHBT's in hun land. De eerste tekenen daarvan zijn veelbelovend: meerdere deelnemers zijn na de conferentie met elkaar in contact gebleven, delen tips en adviezen en helpen elkaar en elkaars organisatie verder!

NB: Vanwege veiligheid van de deelnemers kunnen wij in dit bericht geen namen van deelnemers of hun organisaties vermelden.

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: