Freedom Online Mongolia 2015: een stap naar meer internetvrijheid in Azië

Weblogbericht | 30-09-2014

Geschreven door Simone Halink.

De jaarlijkse conferentie van de Freedom Online Coalition (FOC) vindt op 4 en 5 mei 2015 plaats in Mongolië. Eind augustus was ik daarom met drie FOC-collega’s in Ulaanbaatar om te kijken hoe we onze Mongoolse counterparts kunnen helpen bij de organisatie.

Naast mijzelf waren er twee Estse collega’s en een collega van de FOC Support Unit mee. Allemaal waren we actief betrokken bij de organisatie van de laatste conferentie.

Een korte kennismaking met Mongolië: het ooit machtige rijk van Chinggis Khaan herwon na ruim drie eeuwen overheersing door China en Rusland in 1990 haar onafhankelijkheid. Sindsdien heeft het zich ontwikkeld zich tot een stabiele democratie met een vrije markt en mensenrechten als centrale waarden. Mongolië is daarmee een voorbeeld voor de regio, wat zich onder meer uit in lidmaatschap van de FOC sinds de oprichting ervan in 2011.

Voor zowel Mongolië als de coalitie is Freedom Online Mongolia een unieke kans om internetvrijheid in de regio onder de aandacht te brengen. Dit is ook van groot belang omdat deze vrijheid in een toenemend aantal Aziatische landen onder druk staat. Met de conferentie wil de coalitie het belang van internetvrijheid benadrukken, actuele problemen adresseren en regionale civil society actief in het debat betrekken. Hopelijk krijgt internetvrijheid in Azië hierdoor een nieuwe impuls en sluiten nieuwe landen uit de regio zich bij de coalitie aan.

Mongolië is overigens niet gevrijwaard van kritiek. Ook in eigen land zijn er zorgelijke ontwikkelingen. Zo zijn tientallen websites geblokkeerd en werd iemand vastgezet voor het op Twitter openlijk beschuldigen van corruptie van de Minister van Transport. Gelukkig is in hoger beroep bepaald dat deze zaak opnieuw moet worden onderzocht en is de man in afwachting daarvan vrijgelaten. Het geeft echter aan dat de situatie in eigen land tijdens de conferentie ook de nodige aandacht moet krijgen.

De Mongolen zijn zich hiervan welbewust. Tijdens ons bezoek toonde de overheid zich open voor kritiek en bracht ons in contact met diverse stakeholders die streven naar verandering. De overheid bleek bereid om hen bij de organisatie te betrekken en gaf blijk van groot enthousiasme over het potentieel van de conferentie. De coalitie heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de Mongolië de conferentie tot een succes zal maken en kijkt uit naar mei volgend jaar.

Wil je ook naar FO Mongolia? Zet 4 en 5 mei 2015 dan in je agenda en houd de website in de gaten!

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: