Vrije toegang tot Facebook en Twitter als mensenrecht

Weblogbericht | 25-09-2014

Geschreven door Robert Schuddeboom.

Het 9e Internet Governance Forum had dit jaar als gastland Turkije, met als conferentieplek Istanbul. Ik had niet eerder van het Internet Governance Forum gehoord, maar deze onder VN auspiciën georganiseerde conferentie draagt al jaren bij aan de verdere ontwikkeling van een veilig, democratisch en stabiel internet.

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed en de verdediging ervan is een van de speerpunten van het Nederlandse mensenrechtenbeleid. Ook uit dit oogpunt een interessante conferentie dus, met voor mij talloze gesprekken van een netwerkevenement met Freedom House en het bijwonen van een panel met EU-commissaris Neelie Kroes op een Istanbulse universiteit (“Free speech a must for joining EU Family”) tot ontmoetingen met de Turkse Telecom-autoriteiten.

Het Internet Governance Forum is altijd voorzichtig met voorstellen voor workshops waar kritiek wordt geuit op het gastland, maar de organisatie ging in zijn terughoudendheid ditmaal, volgens sommige Turkse NGO’s en academici, te ver. Om deze reden boycotten zij het International Governance Forum en organiseerden zij het Ungovernance Forum.

Internet is het platform waarbinnen steeds meer bestaande mensenrechtenonderwerpen in een nieuw jasje worden bediscussieerd; vrije toegang tot Twitter of Facebook is een mensenrecht geworden. Voor de hand liggende spelregels kunnen ongemerkt overlopen in censuur. En gold tot voor kort de premisse dat sociale media de bevolking kunnen ‘empoweren’ (denk aan de Arabische lente), een paar jaar later lijkt het erop dat de voortschrijdende techniek kwaadwillende regeringen in staat stelt hun onderdanen op te verregaande wijze te monitoren.

Wie Turkije volgt, is op de hoogte van de discussies die hier worden gevoerd over pers- en internetvrijheid. Het Twitter-verbod in het begin van het jaar trok veel internationale aandacht, ook van Nederlandse Kamerleden. Dit verbod werd overigens na enige maanden ongedaan gemaakt door het Constitutioneel Hof nadat een tweetal academici een rechtszaak aanhangig had gemaakt. Dit tweetal heeft zo nog meer zaken lopen tegen gesloten websites en toepassingen.

Deelnemers aan de 9e Internet Governance Forum kwamen uit de hele wereld en waren zeer divers: overheden, bedrijven, politici, techneuten, wetenschappers, maatschappelijke organisaties, jongeren en journalisten. Nederland was goed vertegenwoordigd met een breed samengestelde delegatie van 33 personen. Ook namen nog 20 pirates/ hackers deel. Verder was onze voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, aanwezig als speciaal gezant voor Nederland om deelname aan een cyberspaceconferentie volgend jaar in Nederland te bevorderen. Ik haalde hem om 3 uur in de nacht op van de luchthaven en de volgende ochtend om 9 uur zat hij al zijn eerste vergadering voor. Respect!

Op het Consulaat organiseerden we voor de Nederlandse deelnemers een seminar over internet- en persvrijheid in Turkije, juist om hen een beter beeld te geven van de vele discussies in Turkije. Voor speciaal gezant Rosenthal was er een bijeenkomst op het Consulaat over hetzelfde onderwerp.

Een nuttige conferentie? Ja, maar slecht deels in mijn optiek, want in de Turkse media werd er nauwelijks aandacht aan besteed en bleek er weinig ruimte voor discussies over pers- en internetvrijheid in Turkije.

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: