Free & Equal: conferentie over gelijke rechten voor LHBT

Weblogbericht | 18-09-2014

Geschreven door Cees van Beek.

Van 1 tot 3 september vond op Wilton Park (vlakbij Londen) een conferentie plaats over de internationale strijd voor gelijke rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT).

Drie dagen lang debatteerden experts, diplomaten en activisten vanuit de gehele wereld met elkaar over dit voor Nederland zo belangrijke thema. Voor de gelegenheid wapperde drie dagen lang de regenboogvlag vanaf het statige kasteel waar de conferentie plaatsvond. Voor Kees van Baar was het zijn eerste buitenlandse reis in zijn hoedanigheid als Mensenrechtenambassadeur van het Koninkrijk.

Onder de aanwezigen was Alice Nkom, in 1968 de eerste zwarte vrouwelijke advocaat in Kameroen. In 2003 richtte zij de Association de défense des droits des homosexuels au Cameroun (ADEFHO) op, een organisatie die hulp biedt aan mensen die gearresteerd, vastgehouden of veroordeeld worden wegens hun homoseksualiteit (op grond van sectie 347bis van het Kameroenese Wetboek van Strafrecht). In Kameroen wordt homoseksualiteit helaas vaak nog geassocieerd met hekserij en duistere krachten.

Een andere spreker was Sunil Pant, Nepals eerste openlijk homoseksuele parlementariër en oprichter van de Blue Diamond Society. Deze organisatie richt zich onder meer op gelijke rechten van LHBT, de bestrijding van HIV/aids en seksuele gezondheid. Sunil Pant was één van de experts die in 2006 de Jogjakarta-beginselen opstelden. Deze beginselen bevatten 29 principes, gebaseerd op internationaal vastgelegde mensenrechten, om discriminatie en geweld op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit tegen te gaan.

Een van de onderwerpen die regelmatig terugkwamen was de strafbaarstelling van homoseksualiteit. Helaas staat op dit moment homoseksualiteit in 76 landen ter wereld nog in het Wetboek van Strafrecht. Nu worden homo’s niet altijd actief vervolgd in landen waar deze strafbaarstelling geldt, maar het legitimeert wel homofobie, geweld en discriminatie die in de maatschappij bestaat. Nederland spant zich er in internationaal verband voor in om een einde te maken aan deze strafbaarstelling, onder meer door landen hier op aan te spreken tijdens de Universal Periodic Review en in bilaterale contacten.

De rol van religie kwam eveneens ter sprake. Religieuze leiders spelen soms een kwalijke rol als het gaat om het instandhouden van vooroordelen en discriminatie, maar kunnen ook juist het goede voorbeeld geven. Zo vergeleek Aartsbisschop Desmond Tutu vorig jaar de strijd voor homorechten met de strijd die hij indertijd voerde tegen apartheid. Het is daarom van groot belang om de dialoog met geloofsgemeenschappen te blijven voeren over gelijke rechten voor LHBT.

Tenslotte maakten de vele gesprekken met activisten duidelijk dat er geen one-size-fits-all-benadering bestaat als het gaat om internationale bevordering van gelijke rechten voor LHBT. Wat effectief is in het ene land, kan juist contraproductief zijn in het andere. Daarom is het luisteren naar lokale partners cruciaal om de boodschap van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens dat ieder mens geboren wordt “free and equal in dignity and rights” voor iedereen werkelijkheid te laten worden. Ongeacht van wie je houdt, hoe je eruit ziet of wie je bent.

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: