Nieuwe wereldkaart maakt mondiale MVO-risico's zichtbaar

Weblogbericht | 29-08-2014

Geschreven door Gerdien Dijkstra.

Vrijwel alle Nederlandse bedrijven kopen direct of indirect producten in uit het buitenland. En de vijftig snelst groeiende landen zijn allemaal opkomende economieën. Deze economieën zijn belangrijke potentiële handelspartners voor Nederlandse bedrijven. 

De wereldkaart van de MVO-risicochecker

Zakendoen in deze landen biedt marktkansen voor Nederlandse ondernemers, maar ook verantwoordelijkheden. Productie- en handelsketens worden steeds complexer; vaak gaat de keten terug tot (ver) in het buitenland waar producten of onderdelen worden geproduceerd. Van ondernemers wordt verwacht dat zij ook internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (zie kader), dat zij de herkomst van producten/grondstoffen kennen en ook inzicht hebben in bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden en milieu-issues bij buitenlandse zakenpartners en toeleveranciers. Voor bedrijven die inkopen/importeren of exporteren biedt MVO Nederland informatie en concrete tips om in deze activiteiten MVO te integreren.


Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)?

MVO is het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in de drie dimensies people, planet en profit, gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan. MVO behoort tot de core business van ondernemingen.

[Bron: SER Adviesrapport De Winst van Waarden 2000]


Recent lanceerde MVO Nederland daarom een nieuwe en interactieve wereldkaart als onderdeel van de MVO Risico Checker. Op deze kaart is in één oogopslag te zien welke MVO-risico’s er per land spelen. De verkregen informatie kan bovendien gefilterd worden op 20 MVO-thema’s in vier categorieën: arbeidsrechten, mensenrechten, corruptie en milieu.

Geen eenvoudige opdracht voor MVO Nederland
De eerste versie van de MVO Risico Checker werd door MVO Nederland ontwikkeld op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken en werd gelanceerd in januari 2013. Het begon allemaal met een eenvoudige vraag van onze subsidieverstrekker Lex van der Burg: “kunnen jullie even een overzichtje maken van alle risico’s die ondernemers wereldwijd lopen, een soort due diligence tool?”. Na enige research bleek dat de oplossing op deze vraag niet zo eenvoudig was als gedacht: niet alleen waren er veel meer bronnen die we hiervoor moesten raadplegen en samenvatten dan in eerste instantie gedacht (honderden in plaats van een stuk of tien), maar ook technisch was het een enorme uitdaging om een potentieel zeer omvangrijke database zo te structureren dat elke gebruiker binnen enkele minuten een bruikbare rapportage kan uitdraaien.

Voor MKB-bedrijven die internationaal zakendoen
De tool is openbaar, eenvoudig te gebruiken en anoniem, en geeft bedrijven inzicht in MVO-risico’s waar ze in het buitenland mogelijk mee te maken krijgen, zoals kinderarbeid, landrechten, luchtvervuiling en dergelijke. Alle informatie is beschikbaar in zowel Nederlands als Engels (via www.csrriskcheck.com).
De doelgroep van de MVO Risico Checker bestaat vooral uit (MKB) bedrijven die internationaal zakendoen en een snelle inschatting willen krijgen van de MVO-risico’s die gelden voor de landen waarin ze actief zijn, of het soort producten/diensten dat zij verhandelen. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die subsidie aanvragen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, of die aan klanten verantwoording willen afleggen over de toeleveringsketen van producten.

Welke informatie staat erin?
De MVO Risico Checker en de wereldkaart bevatten op dit moment (augustus 2014) informatie uit 746 openbare en online bronnen. Hieronder vallen bijvoorbeeld publicaties van mensenrechtenorganisaties (zoals Amnesty) en milieuorganisaties, maar ook het World Economic Forum, de WHO, de VN, Unesco en verschillende online media. De uit deze bronnen geïdentificeerde risico’s worden vermeld per land, per product/dienst en voor combinaties van beide. Iedereen is welkom om extra informatie aan te leveren via mvorisicochecker@mvonederland.nl . Daarnaast vindt er review van informatie plaats door externe experts, zoals van SOMO, CREM, CNV en ICCO. Gebruikers krijgen een pdf-rapport met een korte beschrijving van relevante risico’s voor de door hen geselecteerde landen en producten/diensten, en praktische tips om deze risico’s aan te pakken.

Tevreden gebruikers!
De MVO Risico Checker werd tot nu toe in 2014 door ruim 3.700 unieke gebruikers geraadpleegd (in 2013: 4.300), dit zijn vooral bedrijven die inzicht wilden verkrijgen in hun toeleveringsketens, bedrijven die buitenlandsubsidie bij RvO (Agentschap NL) wilden aanvragen, en ngo’s en overheidsmensen die meer inzicht willen verkrijgen in MVO-risico’s wereldwijd.

Over het algemeen zijn gebruikers zeer tevreden, vooral over het feit dat de tool heel snel informatie oplevert en dat de pdf-rapportage direct doorlinkt naar een verscheidenheid aan openbare bronnen, die ze anders niet zo snel zouden raadplegen.

Ook in 2014 en de komende jaren blijft MVO Nederland samen met internetbureau Efocus verder gaan met het ontwikkelen van de tool, en worden regelmatig nieuwe functionaliteiten toegevoegd, waarvan de meest recente (en meest opvallende) de nieuwe wereldkaart is (zie afbeelding).

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: