Uitgesproken in de marge

Weblogbericht | 18-07-2014

Geschreven door Kevin Klerx.

Sudan is een van de vijf landen in de wereld waar de doodstraf staat op homoseksualiteit. De LHBT-gemeenschap is dan ook genoodzaakt zich zo onopvallend mogelijk te organiseren.  

Ondanks de voortdurende dreiging opgepakt te kunnen worden, zweepslagen te krijgen of erger nog, zijn er drie organisaties die zich bezighouden met de bevordering van gelijke rechten voor LHBT in Sudan. Waar mogelijk probeert de Nederlandse ambassade in Khartoum hen te ondersteunen. Ter gelegenheid van de ‘International Day Against Homophobia’ (IDAHO) in Sudan nodigde de ambassade een aantal vertegenwoordigers van de LHBT-gemeenschap uit.

Filmvertoning

Ongeveer dertig Sudanezen en een aantal leden van de Internationale gemeenschap kwamen opdagen bij de vertoning van de film ‘I am gay and Muslim’ op de residentie van de Nederlandse ambassade.. Voorafgaand aan de film werd door de voorzitster van een van de drie LHBT-bewegingen gesproken over de gelijke rechten voor LHBT in Sudan. Ze ging in op de minimale ruimte die LHBT bewegingen krijgen in de Sudanese samenleving. Ondanks die beperking is een hechte, actieve groep ontstaan die ervaringen en kennis kan uitwisselen. Er is een toekomstvisie waarin actief wordt gewerkt aan het aanzwengelen van politieke discussie over LHBT en het op de agenda zetten van de gelijke rechten voor  LHBT.

De film ‘I am gay and Muslim’ werd over het algemeen goed ontvangen en na de vertoning werd in informele setting gesproken over hoe de eigen ervaringen in Sudan al dan niet aansloten bij de thema’s in de film. Er waren overeenkomsten met de personages uit de film maar ook verschillen. Zo speelt de film zich af in Marokko, een heel ander land dan Sudan. Er werd gesproken over de moeilijkheden die er zijn, maar ook over de mogelijkheid om op kleine schaal evenementen te organiseren en te werken aan de bevordering van gelijke rechten voor LHBT. Ook werd gesproken over de teleurstelling over de geringe steun van andere mensenrechtenorganisaties in Sudan.

Veiligheid van de LHBT-activisten is altijd een punt van zorg. De LHBT-gemeenschap is zich bewust van de vele vooroordelen in de samenleving en de constante dreiging van de geheime dienst en politie. Desondanks zijn de LHBT-activisten trots op wie ze zijn en proberen ze dat zo veel mogelijk uit te dragen. In de marge zijn ze zo uitgesproken mogelijk.

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: