Media van groot belang in de strijd tegen mensenhandel

Weblogbericht | 16-05-2014

Geschreven door Tatiana Petrovski.

Samen met de VN-International Organization for Migration (VN-IOM) organiseerde de Nederlandse ambassade in Koeweit een symposium met als thema ‘De rol van de media in het terugdringen van mensenhandel’.

De media hebben in het verleden laten zien een belangrijke rol te kunnen spelen bij het bekend maken van verschillende vormen van mensenhandel bij het grote publiek. In sommige delen van de wereld spelen de media helaas nog geen belangrijke rol in het bestrijden van mensenhandel. Media zouden zich bewuster moeten worden van de impact die zij kunnen hebben bij het creëren van publieke steun en betrokkenheid bij het voorkomen en bestrijden van mensenhandel.

Positie van buitenlandse werknemers

In de GCC landen (Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten; Gulf Cooperation Council) zijn ongeveer 22 miljoen buitenlandse werknemers met een contract werkzaam. De meerderheid hiervan bestaat uit mannen en vrouwen uit zuid en zuidoost- Azië. Koeweit is hierop geen uitzondering en huisvest net als de andere Golflanden een groot aantal buitenlandse werknemers. Ongeveer 70% van de bevolking in Koeweit, meer dan 2 miljoen mensen, bestaat uit buitenlandse werknemers. Zij zijn, net als in andere GCC landen, voornamelijk werkzaam in (laaggeschoolde) beroepen in de bouw, dienstverlening en als huishoudelijke hulp. De meerderheid van de buitenlandse werknemers reist op vrijwillige basis naar het gastland maar bij aankomst krijgen velen van hen te maken met uitbuiting en misbruik. In een rapport van de US State Department over mensenhandel bleek Koeweit voor het vijfde opeenvolgende jaar onvoldoende inspanning te tonen ter voorkoming van mensenhandel. Volgens het rapport huisvest Koeweit veel buitenlandse werknemers, zowel mannen als vrouwen, die in zeer kwetsbare en afhankelijke posities werkzaam zijn.

Hoe media een significante rol kan spelen

Het symposium had als doel om zowel op lokaal niveau als in de regio de media te informeren over het basisconcept van mensenhandel en de preventie hiervan. Het is de bedoeling dat er ondersteuning wordt geboden bij de inspanningen van de Koeweitse regering bij de bestrijding van mensenhandel. Naast deze ondersteuning werd de inbreng van de media om mensen te onderwijzen over de verschillende vormen van mensenhandel op nationaal en regionaal niveau gestimuleerd.

Het symposium werd uitstekend bezocht en was een groot succes. Het kreeg veel aandacht in de media. Niet alleen lokale media waren aanwezig maar ook BBCAl-Jazeera en Radio Netherlands Worldwide. Uit Koeweit was grote belangstelling vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Informatie. Bij de opening waren zelfs twee leden van de Koninklijke familie, waaronder de Gouverneur van Kuwait City, aanwezig. Het thema kreeg dankzij het symposium zeer veel media aandacht, waarmee een belangrijk doel van de ambassade voor steun aan dit initiatief werd bereikt: door het delen van kennis en ervaringen over mensenhandel hoopt de ambassade bij te dragen aan meer begrip over de uitdagingen aangaande het managen van de arbeidsmobiliteit en rechten van migranten in Koeweit en de overige Golfstaten.

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: