Mensenrechtenrapportage 2013

Weblogbericht | 25-04-2014

Geschreven door Frans Timmermans.

Minister Timmermans schreef het volgende stuk als voorwoord voor de Mensenrechtenrapportage 2013. Deze rapportage geeft een uitgebreid overzicht van wat Nederland in 2013 heeft gedaan om wereldwijd de mensenrechten te versterken. Voorbeelden van wat Nederland per land doet, zijn ook te raadplegen via de online wereldkaart.

“To deny people their human rights is to challenge their very humanity”

Nelson Mandela, toespraak voor het Amerikaanse Congres, 26 juni 1990.

In 2013 overleed Nelson Mandela. Er zijn weinig mensenlevens denkbaar die zo in het teken stonden van de strijd voor gelijke rechten. Mandela begreep als geen ander dat universele waarden ook echt universeel toegepast moeten worden. Alleen dan kan elk mens een waardig bestaan leiden. Alleen dan kan een stabiele, democratische rechtsstaat voortbestaan. Alleen dan kan voorkomen worden dat mensenrechtenverdedigers omgebracht worden, zoals honderden van hen in 2013 overkwam.1 Daarom zet Nederland zich wereldwijd in voor ‘Respect en recht voor ieder mens’, zoals uiteengezet in de beleidsbrief van juni 2013. Deze rapportage is een weergave van de Nederlandse inspanningen. Mensenrechten zijn een zaak van de lange adem. Het kost veel tijd en moeite om mensenrechten tot gemeengoed te maken, en al te gemakkelijk worden ze weer ingeperkt. Voortdurende inspanning is nodig om voor elke stap achteruit minstens twee stappen vooruit te zetten. In Nederland heeft het eeuwen van geleidelijke vooruitgang gekost om te komen tot het punt waar we nu zijn. En ook hier is de situatie niet perfect. Het kabinet heeft in 2013 voor het eerst een Nationaal Actieplan Mensenrechten opgesteld. Om andere landen geloofwaardig op hun tekortkomingen te kunnen aanspreken, moet de bescherming van mensenrechten in eigen land als voorbeeld kunnen dienen.

Wereldwijd worden maatschappelijke organisaties steeds mondiger in het opeisen van universele rechten. Maar veel regimes worden slimmer in het onderdrukken van die rechten. Daarom is het van belang dat we innovatief te werk gaan in het wereldwijd bevorderen van mensenrechten. Bijvoorbeeld door beter gebruik te maken van het internet en door samen te werken met zoveel mogelijk statelijke en niet-statelijke partners. Innovativiteit is ook een belangrijk criterium voor toekenning van de Mensenrechtentulp, die in 2013 werd uitgereikt aan de Pakistaanse organisatie Aahung. Aahung gebruikt bijvoorbeeld sociale media om seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Pakistan bespreekbaar te maken.

Mensenrechten zijn lastig te kwantificeren. Het is dan ook niet altijd eenvoudig om de resultaten van onze inzet zichtbaar te maken. Heel veel factoren zijn van invloed op de mensenrechtensituatie in een gegeven land. Soms leiden onze inspanningen niet direct tot concrete verbeteringen. Maar ook dan moeten we voet bij stuk houden, al is het maar om gemarginaliseerde groepen en mensenrechtenverdedigers te laten weten dat zij niet alleen staan in hun strijd. Ook dat is een resultaat waar veel mensen moed uit kunnen putten. Zoals de ruim honderd vooral jonge homoseksuele mannen in Senegal die zich op de residentie van de Nederlandse ambassadeur op HIV konden laten testen. In een veilige omgeving, want homoseksualiteit is in Senegal nog steeds tegen de wet. Ik ben trots dat Nederland op dit soort manieren, klein en groot, kan bijdragen aan de versterking van de mensenrechten in de wereld.


1 Bron: Front Line Defenders Annual Report, http://bit.ly/1gejwNu.

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: