De Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh

Weblogbericht | 02-04-2014

Geschreven door Henrick van Asch van Wijck en Anne van Drunen Littel.

De Rohingya, een etnische minderheid, worden in Myanmar ernstig gediscrimineerd. In de afgelopen twee jaar zijn er honderden Rohingya omgekomen door sektarisch geweld, met als gevolg dat veel Rohingya naar de buurlanden (Thailand en Bangladesh) vluchten.

Op 13 februari presenteerde de Bangladeshi overheid de ‘National Strategy on Myanmar Refugees and Undocumented Myanmar Nationals in Bangladesh’. Met deze strategie hoopt de overheid het probleem van de ongeveer 350,000 Rohingya vluchtelingen in Bangladesh aan te pakken door o.a. de grensbewaking te versterken, Myanmar aan te spreken op hun verplichting jegens de vluchtelingen en de niet-geregistreerde vluchtelingen te voorzien van humanitaire hulp.

De meest kwetsbare vluchtelingen in Bangladesh zijn de niet-geregistreerde Rohingya, waarvan er naar schatting tussen de 250,000 en 300,000 zijn. Zij wonen in onofficiële vluchtelingenkampen waar vaak alleen provisorische hutjes staan, of tussen de Bangladeshi bevolking. De vluchtelingen komen een gebied in het zuidoosten van Bangladesh binnen dat al kampt met grootschalige armoede en overbevolking. De influx van de vluchtelingen leidt daarom tot spanningen tussen de lokale bevolking en de vluchtelingen, die o.a. worden beschuldigd van illegale activiteiten.

Volgens Artikel 31 van het Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen mag Bangladesh de vluchtelingen niet terugsturen naar Myanmar, mits de vluchtelingen zich registreren. Het probleem is echter dat de Rohingya die de afgelopen paar jaar Bangladesh zijn binnengekomen zich niet hebben geregistreerd uit angst dat ze weer worden teruggestuurd of dat hun registratie  wordt geweigerd door de overheid. Zo komen ze illegaal binnen en leven ze aan de onderkant van de samenleving.

Er zijn wel twee UNHCR kampen voor de geregistreerde Rohingya in zuidoost Bangladesh, tegen de grens met Myanmar, waar ongeveer 30,000 vluchtelingen verblijven. Het merendeel van deze vluchtelingen leeft al ongeveer 22 jaar in de kampen, waardoor er inmiddels een hele generatie Rohingya is geboren en getogen in Bangladesh. Nederland dringt in haar contacten met de overheid van Bangladesh erop aan de vluchtelingen te behandelen op basis van internationale normen voor vluchtelingen en mensenrechten. Daarnaast steunt Nederland de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR om hulp te bieden aan de vluchtelingen. Op mensenrechtengebied heeft Nederland een project met een lokale organisatie om het verhaal van de Rohingya genuanceerder te vertellen.

Naar eigen zeggen hebben de Rohingya in de UNHCR kampen een bevoorrechte positie ten opzichte van andere Rohingya. Ze hebben namelijk wel toegang tot onderwijs, voorzieningen, de kans op asiel en bescherming. Nederland draagt hier ook aan bij. Recent is een team van de Nederlandse ambassade naar het Nayaparakamp gegaan om het UNICEF Water en Sanitatieprogramma te evalueren. De sanitaire voorzieningen vormen een groot probleem gezien het gebrek aan ruimte en het toenemende aantal inwoners. Nederland draagt bij aan het vinden van een oplossing voor dit probleem.

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: