1001 Kindhuwelijken

Weblogbericht | 20-03-2014

Geschreven door Sarah Spronk.

Middenin het stoffige Zaatari ontdekken we een perfect verzorgd moestuintje. De vrouw des huizes snelt naar buiten om ons vers gebakken brood met spinazie uit eigen tuin aan te bieden.

‘Wij zijn sterke mensen. Wij kunnen overal wat van maken’, zegt ze heel terecht. Vol trots vertelt ze even later dat haar 16 jarige zoon net getrouwd is met een 15-jarig meisje. Een paar dagen later in Libanon hoor ik verschillende verhalen over sheiks die voor 20 dollar een islamitisch huwelijk met jonge meisjes arrangeren.[1]

Tienerzwangerschappen

Onder Syrische vluchtelingen is sprake van een gestage toename van het aantal kindhuwelijken. Daaruit voortvloeiende tienerzwangerschappen vormen een levensgrote bedreiging voor (het recht op) de gezondheid van de onvolgroeide tienermoeders en hun baby’s. Meisjes hebben vaak geen idee wat hen overkomt en het bespreken van seks en voortplanting is met veel taboes omsluierd.

Onderwijs als beschermende factor

Er zijn verschillende oorzaken voor de toename. Van de 350.000 Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon, is er slechts plek voor 45.000-80.000 kinderen in de extra middag shifts op scholen. Toenemende spanningen tussen de Syrische vluchtelingen en de lokale gemeenschappen hebben verder flinke pesterijen tot gevolg op school. Kinderen worden daarom van school gehouden en mogen soms zelfs hun tent niet meer uit. Onderwijs als beschermende factor tegen kindhuwelijken valt daardoor grotendeels weg.

Meisjes als business case

Door de oorlog zijn er veel gezinnen die niet in het gezinsinkomen kunnen voorzien. Veel door vrouwen gerunde gezinnen zoeken noodgedwongen hun toevlucht tot survival seks om de exorbitante huurprijzen te kunnen betalen. Wanneer families hun dochters uithuwelijken, scheelt dat de kosten voor levensonderhoud en ontvangen ze bovendien een bruidsschat. Anderzijds proberen veel families hun dochters te beschermen door hen uit te huwelijken aan leeftijdsgenoten of rijke Arabieren. Helaas dumpen veel leeftijdsgenoten de dames vaak na een paar weken seksueel plezier. De meisjes blijven vervolgens achter met een zwangerschap en/of een geschonden eer. In zowel Jordanië als Libanon zijn er bovendien aanhoudende geruchten dat de meisjes in Arabische gewinnen worden als huisslaven.

Cijfers

Precieze cijfers over het aantal Syrische meisjes dat vroegtijdig wordt uitgehuwelijkt zijn moeilijk te krijgen, omdat het bespreken van seksueel geweld gevoelig ligt. Recent was er een protest van Syrische vrouwen die niet alleen als slachtoffer van seksueel geweld gezien willen worden. Tegelijkertijd geven zowel meisjes als hun ouders aan dat ze zich grote zorgen maken over deze trends. Om meer zicht te krijgen op de omvang van het probleem zijn er verschillende studies gaande van War Child, UNICEF en de Libanese overheid naar de prevalentie van seksueel geweld onder kinderen en jongeren.

Lokale partners

Bewustwording over de risico’s van vroegtijdige huwelijken is essentieel om de bestaande cyclus van geweld te doorbreken en om de positie van vrouwen in de maatschappij te verstevigen. Verschillende partnerorganisaties dragen daarom bij aan het schrijven van vrijdagmiddaggebeden van voordrachten van religieuze leiders. Hierdoor worden hele geloofsgemeenschappen geïnformeerd over de risico’s van vroegtijdige huwelijken. In Tripoli en de Bekaa-vallei investeert Nederland via UNICEF in lokale jongerencentra. Maatschappelijk werkers gaan daar de wijken in om jongens en meiden te identificeren die behoefte hebben aan seksuele voorlichting, counseling en financiële trainingen. Voor vrouwen in acute nood is er een blijf-van-mijn-lijf-huis op een geheime locatie.

Resultaten

Verschillende vrouwen zijn de discussie met hun echtgenoot aangegaan om hun recht op zelfbeschikking gestalte te geven. Ook sommige tieners gaan de discussie met hun ouders aan om een vroegtijdig huwelijk uit te stellen, hoewel romantische verwachtingen hen soms blind maken voor de gevolgen. Cruciaal voor het succes van de projecten is dat zowel Syrische als Libanese vrouwen toegang hebben. In de moordende concurrentiestrijd naar banen en voorzieningen vormen deze projecten een belangrijke ingang om onderlinge support tussen de gemeenschappen te stimuleren.


[1] Voor een Arabisch artikel over deze praktijk zie: http://al-akhbar.com/node/200637.

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: