Op zoek naar een waardig bestaan in Ratsja, Georgië

Weblogbericht | 17-12-2013

Geschreven door Mark van Embden Andres .

In de afgelegen, bergachtige provincie Ratsja is het leven waarschijnlijk nooit echt eenvoudig geweest. Toch zie je, als je goed kijkt, restanten van betere tijden. Pittoreske chalets, fijn houtsnijwerk, verlaten Sovjet industrie.

Sinds de val van het communisme gaat het voor de meeste mensen hier echter bergafwaarts. Dorpen en families lijden onder de sterk in verval rakende infrastructuur, armoede en harde winters.

De Georgisch-Russische oorlog in 2008 deed hier nog een schepje bovenop. Na de oorlog is de administratieve grens met Zuid-Ossetië definitief dicht gegaan. Dit heeft reistijd naar Tbilisi verdubbeld en de handel sterk doen afnemen. Hierdoor dreigen mensen hun woonplaats definitief te moeten verlaten. Om dit te voorkomen deelt VN vluchtelingenorganisaties UNHCR – met steun uit het Stabiliteitsfonds van het Ministerie van Buitenlandse Zaken – hulp uit aan de meest kwetsbare bevolking. Naast financiële ondersteuning krijgen zij hulpgoederen (dekens, vouwbedden, kookmateriaal, etc.).

  De meest kwetsbaren zijn in Georgië vaak internally displaced persons (IDP): Mensen die in de jaren ’90 al eens uit hun oorspronkelijke woonplaats in de afvallige regio’s Abchazië of Zuid-Ossetië moesten vertrekken vanwege oorlog. Velen hebben fysieke en mentale schade opgelopen. Jongere familieleden zijn vaak al verhuisd en niet in staat hulp te bieden.

UNHCR trekt zich het lot van de IDPs in Ratsja aan omdat zij dreigen voor de tweede keer in twintig jaar gedwongen te worden te vertrekken. Daarnaast zijn de dorpen waarin deze families wonen zo moeilijk bereikbaar dat andere hulporganisaties ze niet kunnen bereiken. Op deze manier komt de Nederlandse bijdrage aan UNHCR dus terecht bij de mensen die het meest kwetsbaar zijn en tegelijkertijd het minste toegang hebben tot hulp. Veel effectiever kan het niet!

Meer lezen vanuit Georgië?

Een Europese verkiezing in de Kaukasus

"Europa gekwetsts, maar god behaagd"

"Vroeg of laat moeten we het er over hebben of we minaretten in ons land willen"

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: